HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA AN TOÀN- VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ NĂM 2013 ( 17-23/3/2013)

0
482

         Hưởng ứng Kế hoạch thực hiện Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) của Ban chỉ đạo tỉnh Yên Bái, Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái đề nghị các HTX và doanh nghiệp thành viên tập trung thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực như cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; tuyên truyền huấn luyện nâng cao nhận thức về ATVSLĐ-PCCN cho người lao động; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN. Đặc biệt, tăng cường công tác phòng ngừa ngay tại các doanh nghiệp, công trình, phân xưởng, tổ, đội sản xuất. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN. Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình công nhân, viên chức và người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

         Trong thời gian từ ngày 01/3 đến hết tháng 3/2013 đề nghị các HTX, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại cổng đơn vị.

         Để cho tuần lễ ATVSLĐ-PCCN được thực hiện một cách nghiêm túc và đạt mục tiêu đề ra, Liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo an toàn của tỉnh kiểm tra một số HTX và doanh nghiệp thành viên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here