Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ quan trọng đã đặt ra

0
168

Sáng 8/12, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực tháng 11/2022; kế hoạch công tác tháng 12/2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị 

 

 

Tháng 11/2022, thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực; Chương trình công tác năm 2022 của cơ quan và Thông báo số 842/TB-LMHTXVN ngày 14/11/2022; Thường trực tiếp tục chỉ đạo phối hợp cơ quan liên quan của Quốc hội, các bộ, ngành trong việc tham gia ý kiến thẩm định Luật HTX (sửa đổi); tổ chức thành công một số sự kiện quan trọng của hệ thống (02 Hội chợ XTTM tại Gia Lai và TP Hồ Chí Minh, Hội nghị Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới, Hội nghị tư vấn, hỗ trợ HTX trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên); phối hợp với Kiểm toán Nhà nước hoàn thành kết luận kiểm toán và tiếp tục triển khai các công việc theo yêu cầu của các Đoàn Kiểm tra.

 

Cụ thể, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc triển khai hoàn thành 77/102 đầu việc và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ quan trọng đã đặt ra. Nhiều công việc lớn được hoàn thành, một số ban, đơn vị đã chủ động hơn trong công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Quang cảnh hội nghị

 

 

Về chức năng nhiệm vụ được giao, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, các HTX  về xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến phát triển KTTT, HTX; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX; Tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ nhất là tiêu thụ sản phẩm cho thành viên;…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ trong cơ quan tháng 11 vừa qua.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị lãnh đạo, cán bộ cơ quan tiếp tục cố gắng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 như: Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2022; Xây dựng Đề cương chi tiết Chương trình xúc tiến thương mại, kết hợp xúc tiến đầu tư; Xây dựng Chương trình phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với Đài Tiếng nói Việt Nam và giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ; Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 8, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức vào ngày 28-29/12/2022;…

Với từng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo có kết luận và chỉ đạo tới từng Ban, đơn vị.

 

 

 

Theo Cổng TTĐT Liên minh HTX Việt Nam