HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XII

0
443

Ngày 02/8/2017, Liên minh HTX tỉnh tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Dự buổi học tập Nghị quyết có đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ phát biểu

Chỉ đạo tại buổi học tập Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII.

 

Tại Hội nghi, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ đã truyền tải những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan; phân tích những điểm mới về chủ trương, quan điểm của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa được nêu trong các Nghị quyết như: Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của Kinh tế tập thể.

Trong quá trình triển khai nội dung các Nghị quyết, đồng chí Bí thư Chi bộ – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã phân tích và làm rõ những nội dung liên quan tác động trực tiếp đến quá trình hoạt động và phát triển của Kinh tế tập thể và yêu câu các cán bộ, đảng viên cơ quaqn Liên minh HTX tỉnh Yên Bái cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa về nội dung của các Nghị quyết, nhất là Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển Kinh tế tư nhân, để tuyên truyền, phổ biến, tư vấn và hỗ trợ phát triển cho Kinh tế hộ, kinh tế tập thể của tỉnh nhà ngày một hiệu quả hơn.

Qua học tập Nghị quyết, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức và hiểu sâu sắc hơn về quan điểm chỉ đạo của Đảng, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết về phát triển kinh tế của Đất nước trong giai đoạn hiện nay, tạo thêm động lực cho cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, rèn luyện, thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, tinh thần của Nghị quyết đến thành viên và người lao động trong khu vực Kinh tế tập thể tỉnh. Qua đó thống nhất về Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội và các chủ trương lớn của Đảng về phát triển kinh tế tập thể. 

Kết thúc buổi tuyên truyền, phổ biến; đồng chí Bí thư Chi bộ – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh yêu cầu 100% cán bộ đảng viên và nhân viên trong cơ quan, phải viết bài thu hoạch nhận thức về các nội dung của Nghị quyết theo đúng Kế hoạch đã đề ra, nộp về Thường trực Đảng đảm bảo yêu cầu và chất lượng. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here