Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức tham quan mô hình cho 30 thúc đẩy viên FFF

0
224

Thực hiện Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) tại tỉnh Yên Bái, ngày 3/3, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức cho 30 thúc đẩy viên FFF cấp huyện xã, đại diện nhóm nòng cốt tham quan mô hình đa dạng hóa sản phẩm dưới tán rừng tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình.

 

Tại buổi tham quan, các thúc đẩy viên FFF cấp huyện xã, đại diện nhóm nòng cốt cán bộ Hội cơ sở, người dân sản xuất rừng và trang trại đã được thành viên Hợp tác xã Dược liệu Bình An, xã Xuân Long, huyện Yên Bình chia sẻ kỹ thuật trồng chăm sóc cây trà hoa vàng và cây lá khôi; những kiến thức, kinh nghiệm quản lý, liên kết sản xuất và kinh doanh rừng và trang trại bền vững, phát triển sinh kế, sự đa dạng sinh học, tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo xã Xuân Long, huyện Yên Bình trao đổi với các thúc đẩy viên FFF về hiệu quả kinh tế cây dưới tán rừng.
Chương trình FFF do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài trợ. Hoạt động của FFF giai đoạn II, đợt 2 tại tỉnh Yên Bái được Ban Quản lý Chương trình FFF tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại các xã: Tân Nguyên, Thịnh Hưng, huyện Yên Bình; Tân Đồng, Đào Thịnh, huyện Trấn Yên với các hoạt động cụ thể. Qua đó, thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, góp phần phát triển toàn diện các giá trị của hệ sinh thái rừng.
Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Bình An (người thứ 3, trái sang) chia sẻ kỹ thuật ươm giống cây trà hoa vàng với nhóm thúc đẩy viên FFF.
Chương trình Khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm lâm nông nghiệp, phát triển rừng bền vững, gia tăng giá trị từ rừng và cảnh quan rừng, đồng thời giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác khai thác tiềm năng về dịch vụ văn hóa, xã hội của địa phương để cung cấp cho các thành viên và cộng đồng.
Theo Báo Yên Bái