KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH YÊN BÁI – ĐỒNG CHÍ ĐỖ ĐỨC DUY ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH UBND TỈNH YÊN BÁI

0
410

CTTĐT – Chiều 8/2/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 (bất thường) để bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Trưởng ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

 

Dự chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đồng chí Triệu Tiến Thịnh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu rõ kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh được tổ chức bất thường theo luật định để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, trên cơ sở các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, nhằm tiếp tục đảm bảo sự hoạt động liên tục, thường xuyên của cơ quan quyền lực của địa phương. Đây cũng là yếu tố quan trọng để tỉnh Yên Bái ổn định, kế tiếp các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ, phát huy những thành quả đã giành được những năm qua. Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, phấn đấu xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực miền núi và trung du phía Bắc. 

Đến dự và phát biểu tại kỳ họp Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh năm 2016, mặc dù, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh Yên Bái ta đã đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Có 30/31 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu tăng cao so với năm 2015, hiện Yên Bái đang đứng thứ 5 trong 12 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, tiêu biêu là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giá trị sản xuất các ngành nông lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập bình quân đâu người đạt 29 triệu đồng (tăng 25%); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt xấp xỉ 2.300 tỷ đồng (tăng 31% so với năm 2015); diện mạo từ thành thị đến nông thôn và vùng cao có nhiêu đôi mới; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng – an ninh được giữ vững. Đánh giá cao những kết quả, những cố gắng, nỗ lực, những thành tích mà các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng khẳng định với việc kiện toàn các chức danh của HĐND kỳ này sẽ góp phần để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện.

Tiếp đó kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy để nhận nhiệm vụ mới. Kỳ họp cũng thông qua tờ trình về việc cho bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Với sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu tín nhiệm 57/57 phiếu, đạt 100%.

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái và đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Căn cứ vào Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 – 2021. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kỳ họp đã thông qua Nghị quyết cho bầu cử chức danh chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII. Với sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 57/57 phiếu, đạt 100%.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đã hứa tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quí báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự đảng và các thành viên UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân tỉnh; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII mà cụ thể là những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết đó. Tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND tỉnh, góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trước mắt, sớm ổn định công việc, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2017.

 

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu cử và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử

 

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu chức danh Trưởng ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh, ông Đỗ Quang Minh, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ được bầu là Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung 03 Ủy viên UBND tỉnh gồm các ông, bà: Ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; Ông Giàng A Câu – Trưởng Ban Dân tộc; Bà Lê Thị Thanh Bình – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Quang Minh – Trưởng Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng các đồng chí trúng cử trên cương vị công tác mới nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, phát huy năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện tốt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ và của tỉnh, đồng thời thực hiện thành công 5 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Yên Bái trong năm 2017.

Tiến Lập – Thanh Bình

 

Nguồn http://www.yenbai.gov.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here