KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH YÊN BÁI KHÓA XVIII

0
470

Sáng ngày 13/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Yên Bái long trọng khai mạc kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái; Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo kỳ họp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong năm qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh  năm 2017 đã đạt được kết quả tích cực. Kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển; một số chỉ tiêu cơ bản vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ, đặc biệt chỉ tiêu thu ngân sách ước đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với năm 2016; 15 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới toàn tỉnh lên 33 xã (vượt 08 xã so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh); môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư đạt kết quả khá; hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tạo diện mạo mới từ đô thị đến nông thôn; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa XVIII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh lần này sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, đồng thời đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu, từ thực tiễn công tác và hoạt động, nhìn nhận và đánh giá thẳng thắn, khách quan về những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả triển khai thực hiện trong thời gian tới. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận sâu sắc, thẳng thắn nêu ra các nội dung còn bất cập, vướng mắc, các vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm để các cơ quan chức năng giải trình, làm rõ, từ đó thống nhất, quyết định các nội dung trình Kỳ họp đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, để cơ chế, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tại Kỳ họp, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Yên Bái năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Yên Bái năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Trong năm 2017, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục giữ được sự phát triển ổn định. Kinh tế duy trì được đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực. Sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển; các đề án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp được triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển khá; các giải pháp tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương phát huy được hiệu quả, thu ngân sách tiếp tục tăng so với năm 2016; đầu tư công được triển khai quyết liệt, trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực cho việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Công tác xúc tiến đầu tư thu được nhiều kết quả.

Công tác văn hóa – xã hội được quan tâm, triển khai hiệu quả. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của bão lũ được tập trung thực hiện kịp thời, quyết liệt và nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tỉnh bạn, các tổ chức, cá nhân và cả cộng đồng. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chỉ đạo sát sao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn thấp hơn dự báo, Tổng sản phẩm bình quân đầu người chưa cao, tổng đàn gia súc chính chưa đạt kế hoạch đề ra do tình hình chăn nuôi có nhiều biến động, có thời điểm giá thành sản xuất cao hơn giá bán (nhất là chăn nuôi lợn thương phẩm). Kết quả giải ngân của các nguồn vốn đầu tư chưa đạt yêu cầu.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, huy động sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của quần chúng nhân dân trong tỉnh, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 5 năm 2016 – 2020, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Yên Bái năm 2018 gồm 31 chỉ tiêu chủ yếu, đồng thời đề ra những giải pháp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2018 đạt kết quả cao nhất.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa XVIII

Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo theo Luật định gồm: Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo của Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.  Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động kiểm sát năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Kỳ họp đã xem xét một số tờ trình của của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Yên Bái năm 2018; về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 – Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Yên Bái.

Tờ trình về phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; về dự toán thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47 ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017 – 2020.

Tờ trình về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030; về danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018; sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; về Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.

Tờ trình về Đề án sắp xếp lại thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện Trấn Yên; về biên chế công chức hành chính; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, tỉnh Yên Bái năm 2018.

 

Nguồn http://www.yenbai.gov.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here