KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LIÊN MINH HTX VIỆT NAM LẦN THỨ V

0
479

Sáng 18/7, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 18-19/7.

Tham dự đại hội có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức trung ương, Văn phòng TƯ Đảng, Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, bao gồm 546 đại biểu chính thức, đại diện cho khoảng 30 triệu người lao động, bao gồm 13 triệu thành viên là cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân của hơn 2 vạn HTX, 15 vạn tổ hợp tác, 43 liên hiệp hợp tác xã và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến các địa phương trong cả nước.

Với tinh thần: “Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển bền vững”, Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của khu vực kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam trong nhiệm kỳ IV (2010-2015); đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp quan trọng trong nhiệm kỳ V (2016-2020) nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX các cấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ V (2016 – 2020), cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh HTX Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội.

Thời gian qua, khu vực kinh tế hợp tác, HTX trong cả nước đã có những chuyển biến tích cực; từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường; khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo báo cáo Dự thảo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đắc Thắng cho biết, 5 năm qua, có 5.000 HTX thành lập mới, cùng với 15 vạn THT, hoạt động trên các lĩnh vực, đóng góp của khu vực HTX vào GDP từ năm 2013 đạt 5,05 %, 2014 là 5,15%. Tốc độ tăng trưởng của khu vực HTX năm 2013 đạt 3,27%, năm 2012 là 2,75%, năm 2014 đạt khoảng 3,3 – 3,5%.

Đã xuất hiện một số mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa. Nhiều HTX đã mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh dịch vụ tổng hợp; đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; mở rộng liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác để cung ứng vật tư, thực hiện các dịch vụ đầu vào cho thành viên.

Điển hình như HTX Bò sữa EverGrowth, Sóc Trăng với 2.728 thành viên, doanh thu 154 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,5 tỷ đồng, thu nhập của xã viên 7 triệu đồng/tháng; HTX Rạch Gầm với tổng doanh thu: 335,5 tỷ đồng, nộp vào NSNN 4,6 tỷ đồng: 2016 đóng góp phúc lợi XH: 600 triệu đồng; hiện nay HTX đang sở hữu 170 tàu, sà lan với tổng trọng tải gần 110.000 tấn trị giá hơn 650 tỷ đồng, một tổng kho, 7 trạm xăng dầu.

Đặc biệt, LHHTX Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigoncoop), với 82 siêu thị, gần 300 điểm bán lẻ trải khắp 40 tỉnh, thành phố trong cả nước, doanh thu năm 2015 đạt trên một tỷ USD, nộp ngân sách hàng ngàn tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động trong chuỗi siêu thị mang nhãn hiệu Co.opmart. Saigon Coop đã thành lập HTX tiêu dùng đầu tiên tại Việt Nam, mức vốn góp là từ 100.000 đến 6 tỷ đồng.

Đã có 480 HTX thành lập doanh nghiệp trực thuộc để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, làm đầu kéo trong xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm bền vững.

Sau Đại hội IV, Liên minh HTX các cấp đã tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả các hoạt động, hướng về cơ sở, tất cả vì sự nghiệp phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX. Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng 4 Đề án trọng điểm. Các đề án đã được Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 13, khóa IV thông qua, ban hành và bắt đầu triển khai trong toàn hệ thống. 

Bên cạnh những kết quả đạt được và các mục tiêu do Đại hội IV Liên minh HTX Việt Nam đề ra thì khu vực kinh tế hợp tác, HTX còn những hạn chế, tồn tại, đó là: Do nhận thức của xã hội chưa thấy rõ vai trò của thành phần kinh tế hợp tác; Còn trên 50% HTX ra đời trước Luật HTX năm 2012 chưa chuyển đổi sang HTX kiểu mới; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012 và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX ban hành rất chậm, thiếu đồng bộ; Hệ thống tổ chức bộ máy, lãnh đạo và quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác từ Trung ương đến địa phương còn chưa nhất quán; Vai trò và vị thế của Liên minh HTX các chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đủ các điều kiện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao; Những khó khăn khi hội nhập…

Trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX định hướng phát triển HTX kiểu mới gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, ưu tiên phát triển HTX sản xuất vật chất và HTX bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, HTX dịch vụ công. Phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã gắn liên kết với các thành phần kinh tế khác; với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và tái cơ cấu nền nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, tăng nhanh hàm lượng giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu.

Về số lượng cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% xã có HTX và khoảng 38.000 – 45.000 HTX, có 100 – 150 Liên hiệp HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững. Xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa lớn có sức lan toả (xây dựng mô hình HTX kiểu mới quy mô cấp tỉnh, mỗi năm có thêm 5 – 7 HTX, cấp huyện có thêm 3-4 HTX, cấp xã 1- 3 HTX).

Ngoài ra, phấn đấu đến năm 2020, số tổ hợp tác có khoảng 250.000 THT, trong đó 5% THT phát triển thành HTX. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có trình độ đại học đạt 40% và trình độ trung cấp đạt 50- 55%. Thu nhập bình quân của các thành viên, người lao động trong các HTX tăng gấp đôi so với năm 2015.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX cùng đặt ra mục tiêu, đến hết năm 2020, 100% tỉnh, thành phố có Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với vốn điều lệ trên 20 tỷ đến 100 tỷ đồng; tăng thêm trên 300 Quỹ tín dụng nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ngoài những giải pháp chung, Liên minh HTX Việt Nam sẽ tập trung vào một số giải pháp mang tính đột phá:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về khu vực kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX nhằm thay đổi nhận thức của xã hội.

Tích cực triển khai 5 đề án lớn của Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX cũng đề nghị Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho phép Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan và các địa phương xây dựng thí điểm 1-2 khu nông nghiệp công nghệ cao (xã hội hóa đầu tư, ngân sách nhà nước các cấp và doanh nghiệp, HTX) để làm đầu kéo thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX cả nước. Đồng thời tại đây sẽ hình thành tổ hợp nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ thương mại theo đúng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam; Kiểm điểm của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2010- 2015; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa IV; Tờ trình và Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)…

vca.org.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2016- 2020.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2016- 2020:

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam

Đoàn Chủ tịch Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam

                 Đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đắc Thắng đọc báo cáo tình hình kinh tế tập thể

và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam khóa IV và phương hướng nhiệm vụ khóa V

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường báo cáo tại Đại hội

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh đọc báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành,

Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2010- 2015

 

 

Phó Chủ tịch Lê Văn Nghị báo cáo tại đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra báo cáo tại Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V

 Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V

 

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V

 

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V

 Quang cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V

 

HTX chè Tân Cương- Thái Nguyên giới thiệu sản phẩm tại Đại hội

 

Liên minh HTX tỉnh Đăk Lăk cùng HTX Nông nghiệp Công bằng Thuận An giới thiệu sản phẩm cà phê sạch tại Đại hội

Đặng Hà

Ảnh: Quang Quyết

Quang Huy

Nguồn http://vca.org.vn/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here