Khối Thi đua các tổ chức Hội đặc thù tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

0
162

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Khối Thi đua các tổ chức Hội đặc thù tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Cường – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh – đơn vị Trưởng Khối thi đua và đồng chí Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ – Phó Trưởng Khối thi đua, chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

 

 

Khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù có 11 đơn vị, năm 2022 Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh là Trưởng Khối thi đua.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2022, ngay từ đầu năm, các đơn vị đã tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Các tổ chức Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, hội viên; củng cố tổ chức, phát triển hội viên. Các Hội đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, triển khai toàn diện các mặt công tác các phong trào, các cuộc vận động vừa có tính xã hội rộng lớn, vừa có tính chuyên ngành đặc thù, đạt hiệu quả cao.

 

Năm 2023, Khối Thi đua các tổ chức Hội đặc thù tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cấp Hội; công tác tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ của đất nước. Phấn đấu các chỉ tiêu nhiệm vụ của mỗi Hội đạt cao hơn năm 2022. Vận động cán bộ, hội viên tham gia hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Học tập suốt đời”, “Chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”… cùng các phong trào và các cuộc vận động đặc thù chuyên ngành. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, thiết thực chăm lo đời sống hội viên; tăng cường phối hợp trong Khối, đoàn kết  giúp đỡ nhau, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xây dựng Khối vững mạnh, toàn diện.

 

Hội nghị đã tôn vinh, bình bầu và đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính Phủ cho Hội Khuyến học tỉnh, đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Yên Bái cho Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 đơn vị là: Hội chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật.

Các đơn vị trong Khối Thi đua các tổ chức Hội đặc thù của tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023

 

 

Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã thống nhất đề cử và suy tôn Hội Chữ thập đỏ đảm nhiệm đơn vị Trưởng Khối thi đua năm 2023, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật là Phó Trưởng Khối thi đua năm 2023./.