Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã

0
824

Ngày 26/6/2023, tại Liên minh HTX tỉnh, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh và Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên tuyền giai đoạn 2023-2025.

 

Dự buổi Lễ ký kết, về phía Liên minh HTX tỉnh có đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Ủy viên BTV Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển Kinh tế tập thể tỉnh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, cùng các đồng chí trong Thường trực, đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cùng toàn thế cán bộ, viên chức của đơn vị. Về phía Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh có đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ – Giám đốc, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và đại diện Lãnh đạo 02 Phòng: Phòng Chuyên đề và Phòng Dịch vụ Quảng cáo, cùng các phóng viên của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh buổi Lễ ký kết

 

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đỗ Nhân Đạo nhấn mạnh: Mục đích của Chương trình nhằm: Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái trong công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò của Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các mô hình Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn hoạt động, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, chuyển đổi số trong hoạt động của Hợp tác xã, và của Liên minh Hợp tác xã tỉnh…, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã bền vững, từng bước khẳng định vai trò nền tảng trong nền Kinh tế quốc dân.

 

 

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên tryền, phổ biến các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và định hướng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên tryền về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, kích động, thù địch về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; tuyên truyền về vị trí, vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh trong phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; tuyên truyền giới thiệu mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số hoạt động hiệu quả; phản ánh những bất cập trong cơ chế, chính sách; những khó khăn, vướng mắc của khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã.

 

 

Nhấn mạnh về trách nhiệm của Đài trong việc phối hợp tuyên truyền, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nguyễn Thanh Thuỷ khẳng định: Đài Phát thanh và Truyền hình sẽ chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Phòng chuyên môn cử phóng viên theo dõi, phối hợp với bộ phận Văn phòng thuộc Liên minh HTX tỉnh, tổ chức sản xuất nội dung. Có trách nhiệm thu thập, xử lý, chọn lọc và đưa thông tin chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật về các hoạt động của khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; định hướng của TW, của tỉnh về phát triển Kinh tế tập thể, HTX thông qua các thể loại báo chí như tin tức, bài phản ánh, phóng sự, phỏng vấn, được sử dụng trong các Bản tin, Chương trình thời sự, các chuyên mục trên các kênh, sóng và trên các hạ tầng số của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái; Cung cấp file nguồn, đường link tác phẩm sau phát sóng cho Liên minh HTX tỉnh, để đăng tải trên các nền tảng Trang Website, facebook và zalo do Liên minh HTX quản lý.

 

 

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ký kết, đại diện Lãnh đạo 2 đơn vị đã thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị chức năng của hai đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên truyền, và kịp thời tham mưu điều chỉnh Chương trình phối hợp và các nhiệm vụ phát sinh đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

 

Tại buổi Lễ, Liên minh HTX tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên tuyền về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã, giai đoạn 2023- 2025 với sự chứng kiến của các đồng chí Lãnh đạo, các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của 2 cơ quan và toàn thể cán bộ, viên chức của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái.

 

Một số hình ảnh Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Chương trình Phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023-2025.