Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh truyền đạt và tuyên truyền về phát triển Kinh tế tập thể tại Lớp tập huấn của Hội nông dân

0
184

Sáng ngày 5/7, đồng chí Nguyễn Đức Lâm – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã trực tiếp truyền đạt và tuyên truyền về phát triển Kinh tế tập thể, HTX tại Lớp tập huấn Hướng dẫn về phát triển Kinh tế tập thể, quản lý hợp tác hướng tới 50% số người trong Ban Quản lý HTX là nữ, phát triển thành viên do Hội nông dân xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên tổ chức.

Đ/c Nguyễn Đức Lâm – PCT Liên minh HTX tỉnh trực tiếp truyền đạt tại Lớp tập huấn

 

 

 

Qua lớp tập huấn, học viên được trang bị và nâng cao nhận thức về Kinh tế tập thể, HTX; tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của trung ương và của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, xác định được phương hướng tổ chức hoạt động hiệu quả cho HTX, phát triển trên cơ sở tự nguyện hợp tác, lấy lợi ích của thành viên làm trọng tâm, góp phần cùng kinh tế hợp tác ở huyện Trấn Yên ngày càng phát triển bền vững./.