Liên minh HTX tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý hợp tác xã

0
218

Trong 2 ngày 18-19/7/2023, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý cho các cán bộ quản lý HTX trên địa bàn tỉnh. Truyền đạt các nội dung tập huấn là Giảng viên của Trường Bồi dưỡng cán bộ thuộc Liên minh HTX Việt Nam.

Giảng viên Vũ Thị Bích Hà – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam truyền đạt tại lớp tập huấn

 

 

 

Nội dung trọng tâm của khoá tập huấn là: Tuyên truyền, quán triệt, các cơ chế, chính sách pháp luật về phát triển Kinh tế tập thể, HTX và tư vấn, hướng dẫn cách thức tiếp cận, thụ hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước; Kỹ năng xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và chuyển đổi số cho các đơn vị thành viên.

 

Qua đó, giúp các HTX nâng cao năng lực quản lý, điều hành; được tiếp cận và thụ hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước; phát triển thương hiệu sản phẩm tiềm năng; ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, từ đó mở rộng sản xuất để phát triển bền vững./.