Liên minh HTX tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

0
151

Liên minh HTX tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:100- KH đảm bảo ATLĐ