Liên minh HTX tỉnh Yên Bái: Dự sinh hoạt chi bộ Thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu

0
206

Ngày 25/8/2022, đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã đến dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 8 tại Chi bộ thôn Tấu Dưới, thuộc Đảng ủy xã Trạm Tấu (xã được Tỉnh ủy phân công Liên minh HTX theo dõi, phụ trách và giúp đỡ).

 

Cùng dự sinh hoạt Chi bộ, có đồng chí Lò Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu, Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã, Bí thư các Chi bộ, Trưởng các thôn, bản trên địa bàn xã Trạm Tấu và toàn thể các đảng viên của Chi bộ thôn Tấu Dưới.

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ

 

 

Chi bộ thôn Tấu Dưới hiện có 21 đảng viên, là đồng bào dân tộc Mông. Chi bộ luôn tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ và chuyên đề đảm bảo quy định, đảng viên trong Chi bộ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Tại buổi sinh hoạt Chi bộ, toàn thể cán bộ, đảng viên đã được quán triệt, tuyên truyền, học tập 04 Nghị quyết quan trọng, của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, là Nghị quyết số 18,19,20 và Nghị quyết số 21.

 

Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã trực tiếp phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, BCH Trung ương Đảng Khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, BCH Trung ương Đảng Khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.