Liên minh HTX tỉnh Yên Bái được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2021.

0
326

Vừa qua, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tặng bằng khen của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho 13 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2021.

Đ/c Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái thay mặt cho tập thể Liên minh HTX tỉnh nhận Bằng khen của BCH Liên minh HTX Việt Nam

 

 

 

“Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX hằng năm” là chỉ số đo lường mức độ hài lòng của hợp tác xã về sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã theo từng địa bàn tỉnh, thành phố hằng năm. Thông qua khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của các HTX thành viên về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền địa phương cho các HTX thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về KTTT, Hợp tác xã.

 

Cùng với 12 tập thể Liên minh HTX tỉnh bạn, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2021 và được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam./.