Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức Hội Nghị Ban chỉ đạo kinh tế tập thể lần thứ 12, Ban chấp hành Liên minh lần thứ 9 (khóa III)

0
510
alt

          Ngày 20/7/2012, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo kinh tế tập thể lần thứ 12 và Ban chấp hành Liên minh lần thứ 9 (khóa III). Đến dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể của tỉnh là đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh, chủ nhiệm và giám đốc doanh nghiệp là thành viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

          Hội nghị lần này tập trung đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị TW5 khóa IX về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tâp thể”. Qua 10 năm, kinh tế tập thể của tỉnh đã phát triển và đạt được nhiều thành công. Đến nay, toàn tỉnh có trên 2.500 tổ hợp tác, tạo việc làm cho trên 20 ngàn người lao động. Về hợp tác xã, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết (2001 – 2011), số lượng HTX tăng 2,4 lần; số xã viên tăng 30,8 %, vốn điều lệ tăng 7,6 lần, vốn hoạt động tăng 5,7 lần. Hoạt động của các HTX được mở rộng tại 9 huyện, thị, TP với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau và ngày một khẳng định được vị thế, vai trò của mình trong phát triển kinh tế –  xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, các HTX cũng bộc lộ nhiều  hạn chế trong tổ chức quản lý và kinh doanh vì trình độ quản lý còn yếu, vốn điều lệ hạn chế, quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp.

alt

Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 13 Hội nghị TW5 (khoá IX) về “đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT” và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã với các hình thức đa dạng, trong đó trọng tâm là nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh quá trình liên kết giữa các HTX với nhau và giữa các HTX với các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác. Phát triển các HTX trên cơ sở các đặc trưng của nền kinh tế thị trường, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế cả nước, kinh tế khu vực để đến năm 2015 trên toàn tỉnh đạt trên 400 HTX và thu hút trên 41 ngàn xã viên và người lao động tham gia, tăng trưởng bình quân của khu vực KTTT tăng 25% . 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here