LIÊN MINH HTX VIỆT NAM: NHỮNG BIỆN PHÁP THI ĐUA PHÁT TRIỂN HTX

0
484

Trong dịp phát động thi đua đầu năm 2013 vừa qua, Liên minh HTX Việt Nam đã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, xã viên và người lao động khu vực kinh tế tập thể (KTTT) hăng hái thi đua công tác và lao động, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngành và các ngày lễ lớn, thiết thực phát triển HTX và nền kinh tế đất nước.

 

Trong báo cáo về công tác này, ông Phan Vĩnh Điển, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam, cho rằng bên cạnh ưu điểm nổi bật đã tác động làm chuyển biến nhận thức xã hội về bản chất tốt đẹp của HTX, đến nay công tác thi đua còn tồn tại những biểu hiện hình thức, hay vẫn yếu kém ở cách phát động thi đua không có mục tiêu cụ thể… nên đã hạn chế đáng kể đến quá trình nhân rộng những gương điển hình trong khu vực HTX nước ta.

 

Từ những điểm mạnh yếu trong công tác thi đua năm trước, Liên minh HTX Việt Nam đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Trong đó thiết thực nhất là các phong trào thi đua phải gắn HTX với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội từng địa phương. Đồng thời, thông qua hoạt động thi đua kịp thời động viên những cá nhân và đơn vị điển hình, để từ đó phổ biến sang cơ sở khác học tập và làm theo, góp phần lan tỏa và thúc đẩy nhanh quá trình phát triển HTX.

 

Về nội dung phát động thi đua năm 2013, đối với Liên minh HTX các cấp, ngoài nhiệm vụ phổ biến chủ trương, chính sách về HTX và các hoạt động phát triển HTX, cần tham mưu với Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Thành ủy triển khai Kết luận 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về KTTT, tham gia ý kiến xây dựng các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật HTX 2012.

 

Với các loại hình HTX, quỹ TDND và liên hiệp HTX, năm nay cần chủ động phát động phong trào thi đua đến từng xã viên và người lao động trong cơ sở. Theo đó, xác định mục tiêu thi đua cụ thể nhằm khơi dậy trong HTX tinh thần thi đua ái quốc, nâng cao trách nhiệm gắn bó xây dựng HTX, góp thêm vốn mới, đóng góp sức lực và trí tuệ, nêu cao sự đoàn kết nội bộ hỗ trợ nhau tương thân tương ái…để phấn đấu vươn lên làm giàu cho bản thân, giúp HTX phát triển năng động và bền vững.

 

Để thực hiện các nội dung trên, Liên minh HTX các địa phương và các HTX, liên hiệp HTX cần tiến hành xây dựng kế hoạch thi đua năm 2013 phù hợp với thực tế cơ sở, tiếp đó tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để phối hợp với các cơ quan liên quan cùng dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp và mang lại hiệu quả cao nhất. Các cụm, khối thi đua ở Liên minh HTX tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc, HTX và doanh nghiệp phải cụ thể hóa các nội dung phát động thi đua nêu trên, bình xét khen thưởng cá nhân, tập thể cơ sở. Theo lộ trình, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức sơ kết thi đua vào kỳ họp Ban Chấp hành tháng 7/2013 và tổng kết, trao thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc vào dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngành (13/10/1993 – 13/10/2013). 

Nguồn http://vca.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here