Mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022 của tỉnh Yên Bái

0
235

CTTĐT – Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 11 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 66%; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có 10 xã trở lên.

 

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái