Những điểm mới trong Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2024

0
338
Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.

Hạn chế tình trạng thao túng, chi phối tổ chức tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 có nhiều quy định mới, trọng tâm là:

Thứ nhất, Luật Các tổ chức tín dụng 2024: Sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức, quản trị, điều hành, quản lý rủi ro tiệm cận với thông lệ tốt về quản trị công ty; tăng cường hơn nữa việc tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Thứ hai, Luật Các tổ chức tín dụng đã sửa đổi một số quy định nhằm hạn chế tình trạng thao túng, chi phối tổ chức tín dụng bên cạnh yêu cầu chặt chẽ về quản trị, điều hành.

Thứ ba, Luật Các tổ chức tín dụng đã hoàn thiện các quy định về hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng.

 

Luật Các tổ chức tín dụng bổ sung 1 chương về ngân hàng chính sách

 

Thứ tư, Luật các tổ chức tín dụng 2024 đã bổ sung 01 chương về ngân hàng chính sách trên cơ sở luật hóa các quy định đã áp dụng ổn định trong thực tiễn, tạo điều kiện cho sự phát triển của các ngân hàng này vì mục tiêu thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội của Nhà nước.

Thứ năm, Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 hoàn thiện quy định về tài chính, hạch toán, báo cáo trên cơ sở luật hóa các quy định đã áp dụng ổn định trong thực tiễn, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng như đáp ứng các yêu cầu về tài chính, hạch toán, kế toán theo chuẩn mực quốc tế;

Thứ sáu, Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để xử lý tổ chức tín dụng yếu kém.

Thứ bẩy, Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 hoàn thiện quy định về quản lý nhà nước, trong đó tăng cường trách nhiệm thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 cũng quy định sự phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan, nhất là Bộ Tài chính trong công tác quản lý nhà nước và kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm nâng cao tính hiệu quả trong quản lý, giám sát và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm;

Thứ tám, Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 cũng đã bổ sung một số quy định khác như về hành vi bị cấm; bảo vệ quyền lợi khách hàng; chỉnh lý quy định về giấy phép để giảm thiểu thủ tục hành chính./.

 

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here