PHÊ DUYỆT KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CHỦ NHIỆM HỢP TÁC XÃ CÓ QUY MÔ TOÀN XÃ

0
468

          Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 về  việc phê duyệt kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tỉnh Yên Bái có 110 Chủ nhiệm thuộc đối tượng được hưởng chế độ, chính sách này. Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã như sau:

          1. Huyện Trấn Yên:        88.200.000 đồng;

          2. Huyện Lục Yên:       191.625.000 đồng;

          3. Huyện Văn Chấn:       61.950.000 đồng;

          4. Huyện Yên Bình:     126.000.000 đồng;

          5. Huyện Văn Yên:        94.500.000 đồng;

          6. Thị xã Nghĩa Lộ:        10.500.000 đồng;

          7. Thành phố Yên Bái: 131.250.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here