PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI LIÊN MINH HTX VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ, NGÀNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC, NÒNG CỐT LÀ HTX

0
545

Sáng nay 29/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Liên minh HTX Việt Nam và các Bộ ngành liên quan về vấn đề phát triển kinh tế hợp tác, mà nòng cốt là HTX.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã giao cho các bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu đưa ra giải pháp nhằm kiện toàn bộ máy, tổ chức thực hiện luật, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho HTX phát triển.

Về phía Liên minh HTX Việt Nam có đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Võ Kim Cự, các đồng chí trong Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam. Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Nông nghiệp& Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động& Thương binh xã hội, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao- Du lịch, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Hội Phụ nữ… cùng tham dự buổi làm việc.

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế hợp tác thời gian qua, đồng chí Võ Kim Cự, Bí Thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết, đến nay, cả nước có hơn 150.000 THT và khoảng  20.062 HTX, chiếm khoảng 13 triệu hộ với hơn 30 triệu lao động.

Tính đến thời điểm ngày 01/7/2016 đã có 9.189 HTX  tiến hành chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012, chiếm 64% tổng số HTX cần chuyển tiếp, đăng ký lại.

Về cơ cấu tổ chức cán bộ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ trung ương đến các tỉnh, thành phố trên cả nước có khoảng 2.000 cán bộ, viên chức, 18 đơn vị sự nghiệp, 5 công ty trong toàn hệ thống. Liên minh HTX Việt Nam rất mong muốn phát huy tối đa nguồn nhân lực này.

Liên minh HTX Việt Nam đã chủ động xây dựng và phê duyệt 5 Đề án mang tính chiến lược đối với phát triển kinh tế hợp tác, mà nòng cốt là HTX: Xây dựng thí điểm mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị bền vững; Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Liên minh HTX các cấp; Xây dựng, phát triển kinh tế Liên minh HTX gắn với nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Nâng cao năng lực của hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã khi Việt Nam hội nhập sâu kinh tế thế giới; Phát triển kinh tế vi mô gắn với chuỗi giá trị bền vững.

Các chính sách hỗ trợ phát triển HTX ban hành chậm, thiếu đồng bộ, chưa sát với thực tiễn. Có nơi không quan tâm đến HTX. Chỉ một số tỉnh có xây dựng chương trình phát triển kinh tế hợp tác. Có huyện có hàng chục xã nhưng không xã nào có HTX, đặc biệt không có DN thuộc lĩnh vực nông nghiệp, đây là tồn tại rất lớn. Bộ máy quản lý nhà nước đối với KTTT từ Trung ương đến địa phương chưa thống nhất, vẫn còn 18 tỉnh chưa giao cụ thể cho cơ quan nào quản lý kinh tế hợp tác.

Để khu vực kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX phát triển, Liên minh HTX Việt Nam có 15 đề xuất, kiến nghị với Phó Thủ tướng và các Bộ, ngành liên quan. Trong đó, có kiến nghị: Thành lập BCĐ Trung ương về đổi mới, phát triển Kinh tế hợp tác; Giao Liên minh làm thí điểm một số mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; đề nghị Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn lực… các Bộ, ngành liên quan tạo điều kiện phối hợp giúp đỡ…

Đánh giá cao vai trò, những nỗ lực của Liên minh HTX Việt Nam trong sự nghiệp phát triển KTTT, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ khẳng định, thời gian qua Liên minh HTX Việt Nam đã có nhiều đóng góp lớn cho quá trình phát triển HTX. Phó Thủ tướng cho biết, đồng chí đã đi nhiều nơi, tại nhiều địa phương nói đến HTX, thường thì các địa phương chủ yếu hỏi đến các Liên minh HTX.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, mặc dù đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển HTX nhưng một trong những nguyên nhân làm cho HTX phát triển chưa tương thích với tiềm năng là vấn đề tư duy về HTX kiểu cũ vẫn còn. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh HTX kiểu mới bây giờ hoàn toàn khác mô hình HTX cũ. HTX kiểu mới không thủ tiêu kinh tế hộ mà làm cho kinh tế hộ, trang trại ngày càng phát triển. Trong HTX có thể có DN nhưng bản thân HTX không phải là DN.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Quốc hội có Luật, Chính phủ có Nghị định, Chỉ thị và nhiều chính sách hỗ trợ nhưng vẫn chưa đi vào cuộc sống. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tham mưu giúp cho Chính phủ trả lời câu hỏi tại sao cơ chế chính sách chưa đi vào cuộc sống, cần sửa đổi bổ sung cái gì, cần tổ chức thực hiện ra sao.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch& Đầu tư giúp Chính phủ sớm kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về HTX từ TW đến địa phương (dựa trên bộ máy hiện có).

Giao Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch& Đầu tư, Bộ Tư pháp và Liên minh HTX Việt Nam trình Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, đây là tổ chức đặc thù, Điều lệ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Các Điều lệ nên bám sát những chức năng, nhiệm vụ được giao theo Luật HTX.

Bộ Kế hoạch &Đầu tư nghiên cứu ủy thác cho Liên minh HTX Việt Nam thực hiện một số dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Liên minh HTX Việt Nam cũng cần đề xuất những chức năng, nhiệm vụ được ủy thác (dịch vụ công, hợp tác quốc tế) bằng đề án cụ thể.

Phó Thủ tướng đề nghị Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam rà soát, kiện toàn bộ máy từ trung ương đến địa phương tinh gọn và chuyên nghiệp, để phát huy tối đa nguồn nhân lực của hệ thống.

Các kiến nghị của Liên minh HTX Việt Nam về cơ chế chính sách, tài chình… giao các Bộ, ngành liên quan rà soát trong phạm vi thầm quyền của mình giải quyết.

Về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển Kinh tế Hợp tác giao Bộ Kế hoạch& Đầu tư và Liên minh HTX Việt Nam làm tờ trình, trình Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong quý IV/2016.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ sẽ hỗ trợ hết mức và tạo mọi điều kiện cho khu vực kinh tế hợp tác, mà nòng cốt là HTX phát triển.

Một sồ hình ảnh tại buổi làm việc:

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo
tại buổi làm việc cùng Liên minh HTX Việt Nam và các Bộ, ngành ngày 29/8

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam báo cáo về tình hình kinh tế hợp tác
tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Đồng chí Nguyễn Đắc Thắng- Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX Việt Nam
báo cáo tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

        Đồng chí Trần Anh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc 

Đồng chí Đặng Huy Đông- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch& Đầu tư, báo cáo tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Thành Nam- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp& Phát triển nông thôn báo cáo tại buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Đặng Hà

Ảnh: Lê Huy

Nguồn http://vca.org.vn/

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here