QUỸ TDND PHƯỜNG NGUYỄN PHÚC CƠ BẢN HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2014

0
518

     Trải qua chặng đường hơn chục năm hình thành và phát triển, tới nay, Qũy TDND phường Nguyễn Phúc đã trở thành một trong những quỹ có hoạt động kinh doanh ổn định, phát triển bền vững và xây dựng được niềm tin với người dân trên địa bàn.

 Giao dịch tại Quỹ


     Theo báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2014 của Quỹ, tới 31/8/2014, các chỉ tiêu cơ bản trong năm gần như đã hoàn thành, tỷ lệ kết nạp thành viên đạt 101% kế hoạch năm, tỷ lê huy động vốn điều lệ đạt 99.9%; huy động tiền gửi dân cư đạt 107.22% và dư nợ cho vay thành viên đạt 101.46% kế hoạch năm.

     Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng cũng ngày một  được nâng cao, sử dụng tiền vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho địa phương. Đến 31/8/2014, tỷ lệ hộ nghèo của phường Nguyễn Phúc đã giảm 0.58% so với năm trước.  

     Trong thời gian tới, Qũy sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng tiền vay; Phấn đấu không có nợ xấu, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế theo phương án tái cơ cấu năm 2013 – 2015.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here