QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

0
476

   Trong 2 ngày 7 – 8/5, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX – Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã tham dự Hội thảo “Quản lý và xử lý rủi ro trong hoạt động tín dụng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển HTX” do Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ phối hợp với Liên đoàn Hợp tác xã Cộng hoà liên bang Đức (DGRV) tổ chức cho quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thuộc Liên minh HTX các tỉnh và thành phố phía Bắc.

 Ông Phạm Quang Vinh – Giám đốc Dự án DGRV Việt Nam phát biểu tại Hội thảo


   Hội thảo đi sâu vào một số nội dung liên quan đến vấn đề nhận biết và các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng của quỹ hỗ trợ phát triển HTX, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tại các đơn vị trong quá trình cho vay và thảo luận phương án nhằm giải quyết và hạn chế những rủi ro, đặc biệt là những rủi ro về vốn vay.

   Trên cơ sở nguyên tắc chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế, hệ thống quản trị rủi ro vốn tín dụng bao gồm các vấn đề cơ bản như: Cơ sở pháp lý cho hoạt động cấp tín dụng phải đầy đủ và chuẩn mực; chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý rủi ro; xây dựng hệ thống phân khúc thị trường và phân khúc khách hàng; thẩm định và phê duyệt hồ sơ tín dụng; cấu trúc hệ thống các bộ phận tham gia vào việc tìm kiếm khách hàng, xem xét và quyết định tín dụng; cần xây dựng các quy trình cụ thể, rõ ràng điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng; vấn đề cảnh báo sớm; cơ cấu lại khoản nợ và thu hồi nợ.

   Qua thảo luận và trao đổi cho thấy, trong quá trình hoạt động tín dụng, ở CHLB Đức đặc biệt chú trọng phòng ngừa rủi ro, thì việc này các tổ chức tín dụng ở Việt Nam lại coi nhẹ, thường quan tâm “chống” hơn “phòng”.

    Theo chuyên gia của DGRV, hoạt động tín dụng tất yếu phát sinh nợ xấu và nợ quá hạn, chừng nào còn hoạt động thì còn rủi ro. Thế nên, trong hoạt động quỹ hỗ trợ phát triển HTX cần cảnh báo sớm những rủi ro tín dụng,” Không đợi đến khi thất thoát, chúng ta mới nghĩ đến cách giải quyết. Mà cần phải tìm hiểu những dấu hiệu cảnh báo thất thoát từ trước”. Vì vậy, chuyên đề của DGRV tại Hội thảo đi vào các nội dung giám sát khoản vay, nguyên nhân phá sản, dấu hiệu nhận biết sớm và phương pháp xử lý khoản vay có vấn đề, xác định tình hình khoản vay và cách chăm sóc toàn diện khách vay vốn…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here