TÁC ĐỘNG CỦA NHÓM TIẾT KIỆM VÀ VỐN VAY THÔN BẢN ĐỐI VỚI PHỤ NỮ

0
600

         Tiết kiệm và vốn vay thôn bản (TK & VVTB) là phương thức hoạt động dựa vào cộng đồng, trong đó cộng đồng, người dân địa phương, phụ nữ là những người tham gia tích cực nhất, nhằm khuyến khích sự tham gia của hộ nghèo nói riêng và cộng đồng nói chung xây dựng khả năng tài chính của cộng đồng dân cư. Phương thức này được xây dựng dựa trên 16 năm kinh nghiệm thực tế và triển khai thành công ở 24 nước nghèo trên thế giới. Thông qua quản lý nhóm TK & VVTB, các thành viên sẽ được nâng cao kiến thức về quản lý tài chính hộ gia đình, tiến tới có thói quen tiết kiệm, đồng thời giúp cho người nghèo có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, nhằm cải thiện đời sống. Khi tham gia nhóm, tất cả các thành viên có thể tiết kiệm, vay vốn với số tiền khác nhau khi cần và thời gian linh hoạt.

Cuối tháng 12/2014, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã tổ chức Hội thảo giới thiệu về nhóm tiết kiệm và vốn vay thôn bản tới Hội Phụ nữ cấp huyện, đại diện cấp uỷ, chính quyền địa phương và Hội Phụ nữ các xã Tân Thịnh, Chấn Thịnh, Đại Lịch, Suối Giàng, Nghĩa An, Tân Lĩnh. Phù Nham và thành lập thí điểm nhóm TK & VVTB đầu tiên tại xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn.

Sau gần 4 năm triển khai mô hình, ngày 08/6/2018, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức Hội thảo đánh giá tác động của nhóm TK & VVTB đối với phụ nữ, những kết quả đạt được trong việc thực hiện mô hình này tại Yên Bái.

Theo báo cáo đánh giá kết quả của Liên minh HTX tỉnh tại Hội thảo, tổng số nhóm TK & VVTB hiện có đã lên tới 30 nhóm với trên 700 thành viên tham gia, vốn huy động đạt trên 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ 75% tổng số thành viên vay vốn.

          Tại Hội thảo, các nhóm đã cùng chia sẻ, thảo luận những kinh nghiệm, cũng như vướng mắc trong quá trình hoạt động nhóm. Hội thảo đi sâu thảo luận 4 nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện. Đó là, hiệu quả của nhóm TK & VVTB; lựa chọn thành viên tham gia; cách sử dụng quỹ xã hội, quỹ tiết kiệm và kinh nghiệm lồng ghép các hoạt động của Hội, của thôn, bản.

          Để mô hình TK & VVTB có sức lan tỏa và ngày càng khẳng định được tác động tích cực của nhóm, trong năm 2018, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ thành lập các nhóm TK & VVTB trên địa bàn một số huyện, thị.

Một số hình ảnh tại Hội thảo đánh giá tác động của nhóm TK & VVTB:

Đánh giá tác động của nhóm TK & VVTB

Thảo luận nhóm về cách sử dụng tiền quỹ Xã hội, quỹ Tiết kiệm

Chia sẻ kinh nghiệm lồng ghép các hoạt động của Hội và thôn bản

Chia sẻ về lựa chọn người tham gia nhóm TK & VVTB

Thảo luận về hiệu quả của nhóm TK & VVTB

Thành viên mới chia sẻ suy nghĩ khi lần đầu được tham gia hoạt động về nhóm TK & VVTB

Các nhóm TK & VVTB chụp ảnh kỷ niệm cùng Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here