TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI, ĐĂNG KÝ LẠI HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

0
440

Từ ngày 23-28/5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (Dự án GIG) tổ chức tập huấn cho các tập huấn viên về pháp luật hợp tác xã và hướng dẫn đăng ký thành lập mới hợp tác xã. Tham gia lớp tập huấn có 50 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên của Bộ Kế hoạch & Đầu tư; Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và một số Trường Chính trị, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Quảng Ninh; Thanh Hóa và Nghệ an…

 

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại khóa tập huấn, các đại biểu được các tập huấn viên phổ biến và hướng dẫn cách tiếp cận và triển khai các nội dung của Luật Hợp tác xã năm 2012, làm rõ sự khác biệt giữa Luật Hợp tác xã năm 2012 so với Luật Hợp tác xã  năm 2003 và hướng dẫn công tác tổ chức lại và chuyển đổi hợp tác xã sang hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, với các nội dung cơ bản: Hướng dẫn chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, điều hành hợp tác xã; công tác tài chính, công nợ; xác định tư cách thành viên (trước đây gọi là xã viên); Hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã  theo Luật 2012, nội dung và chương trình tổ chức đại hội thành viên hợp tác xã và đăng ký lại hoạt động theo Luật 2012 và cấp Giấy chứng nhận vốn góp của thành viên hợp tác xã; xây dựng phương án hoạt động của hợp tác xã bảo đảm dịch vụ cho các thành viên của hợp tác xã  theo đúng quy định tại Nghị định số 193/2003/NĐ-CP; phương án phân phối lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, trích lập các quỹ và phân phối theo mức độ sử dụng dịch vụ và vốn góp của các thành viên. 

Khóa tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về cách đăng ký lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012, củng cố cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của các hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giúp cho các tư vấn viên định hướng đúng các ngành nghề sản xuất kinh doanh, các hoạt động dịch vụ phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here