Triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

0
129

Kinh tế tập thể (KTTT) đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung. Ngay từ đầu năm, Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển KTTT, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đ/c Phùng Khánh Tài, phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ cùng các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh Phú Thọ thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của các HTX

 

 

 

Năm 1993, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, trong 02 ngày, 29 và 30 tháng 10 năm 1993, Đại hội đại biểu toàn quốc các Hợp tác xã Việt Nam lần thứ nhất thành lập Hội đồng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho tất cả các hợp tác xã (HTX) hoạt động ở các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

Kể từ Đại hội lần thứ nhất đến nay, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trải qua 30 năm với 06 kỳ Đại hội; mỗi kỳ Đại hội là một mốc son đánh dấu sự phát triển về tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam gắn với quá trình củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được kiện toàn từ Trung ương đến tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Có thể khẳng định, những năm qua, hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có những chuyển biến tích cực, bám sát chức năng, nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu của các HTX và thành viên; vị thế, uy tín của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam ở trong nước và các tổ chức quốc tế nâng thêm một tầm cao mới. Đặc biệt, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển KTTT, HTX, nổi bật là phối hợp tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và trực tiếp nghiên cứu đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới, Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 20…. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên, làm cầu nối cho Đảng và Nhà nước với thành phần KTTT.

Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2023), Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh. 8 tháng đầu năm 2023 đã tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 36 HTX, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 698 HTX; Vận động, kết nạp 23 HTX trở thành thành viên chính thức của Liên minh HTX tỉnh nâng tổng số HTX thành viên lên 415 HTX chiếm 75,7%/tổng số các HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 12 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 695 lượt học viên; phối hợp với các ban, đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức 03 lớp bồi dưỡng cho 205 lượt cán bộ các HTX. Hỗ trợ 30 lượt HTX tham gia trưng bày 150 loại sản phẩm tại các hội chợ, tuần lễ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Các Quỹ thuộc Liên minh HTX tỉnh quản lý đã giải ngân cho vay 43 dự án của các HTX, THT với tổng số tiền cho vay là 13.200 triệu đồng. Chủ trì, phối hợp thực hiện 03 dự án khoa học công nghệ: Thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại các HTX trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Ứng dụng công nghệ thông minh xây dựng mô hình chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học tại huyện Yên Lập do HTX nông nghệp tổng hợp Yên Lập chủ trì thực hiện; Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mường Kịt” cho sản phẩm cam, quýt xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn do HTX cây ăn quả và dược liệu Mường Kịt chủ trì thực hiện; Phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Liên minh HTX Việt Nam triển khai hỗ trợ thực hiện Dự án: Xây dựng mô hình HTX ứng dụng khoa học công nghệ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị tại HTX gà nhiều cựa Tân Sơn Phú Thọ; Phối hợp với Viện Khoa học công nghệ và Môi trường tư vấn, hỗ trợ cấp chứng nhận VietGAP cho 643ha lúa của 04 HTX (HTX DVNN – ĐN Vĩnh Lại; HTX DV NN Cao Xá; HTX DV NN tổng hợp xã Hùng Việt; HTX NN xã Hùng Việt), đồng thời triển khai hỗ trợ xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị của 04 HTX cung cấp nguyên liệu đầu vào (gạo khang dân) đủ tiêu chuẩn an toàn cho HTX Mì gạo Hùng Lô (Tp.Việt Trì).

Đổi mới công tác thông tin truyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên Đài PTHT, Báo Phú Thọ, Cổng thông tin điện tử tỉnh; Website, Fanpage Liên minh HTX tỉnh. Tổ chức 02 cuộc thi: Cán bộ vận động, thành lập mới và xúc tiến thương mại cho HTX; Sáng tạo chụp ảnh tuyên truyền về KTTT. Cán bộ Liên minh HTX tỉnh đã chủ động từng bước ứng dụng các phần mềm công nghệ Cupcut, Photoshop; IA… xây dựng các video, paner hỗ trợ cho công tác thông tin tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX; Các mô hình KTTT, HTX điển hình có cách làm hay, làm mới đem lại hiệu quả cao. Kết quả 8 tháng đầu năm đã đăng 16 tin, bài trên Báo Phú Thọ và Cổng thông tin điện tử; đưa 18 tin, 3 phóng sự về hoạt động KTTT, HTX trên Đài PT – TH tỉnh; đưa 11 tin, bài lên Website Liên minh HTX Việt Nam; đăng 94 tin, bài lên trang Web, fanpage của Liên minh HTX tỉnh và biên tập, phát hành 500 cuốn Bản tin KTTT.

Liên minh HTX tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KTTT như: Nghị quyết số 09/NQ-CP, ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022; Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 31/8/2022 của Tỉnh ủy Phú Thọ; Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 6086/KH-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Tham gia góp ý vào Luật HTX (sửa đổi) năm 2023; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các nhóm chính sách đã đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 và Luật HTX (sửa đổi) năm 2023.

Để hỗ trợ KTTT, HTX tỉnh Phú Thọ phát triển mạnh, bền vững, trong thời gian tới Liên minh HTX tỉnh, các HTX thành viên, các tổ chức KTTT cần chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đúng, đầy đủ về phát triển KTTT trong giai đoạn mới, các mục tiêu, định hướng và giải pháp đã đề ra; bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động đối với từng nội dung chính trong phát triển KTTT theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 09/NQ-CP, Chương trình hành động số 29-CTr/TU, Luật HTX (sửa đổi) năm 2023.

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm thành viên của Ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh, chủ động phối hợp với các Sở, ngành tiếp tục rà soát, đánh giá tác động chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX đã, đang triển khai trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với điều kiện, đặc điểm của tỉnh.

Ba là, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển HTX, THT do Liên minh HTX tỉnh chủ trì. Tăng cường triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề gắn với ứng dụng công nghệ 4.0 cho các cán bộ, thành viên HTX; Hỗ trợ các HTX tiếp cận chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm phục vụ sản xuất…

Bốn là, tư vấn, hỗ trợ HTX đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông qua việc hỗ trợ các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, quản trị HTX, quản lý tài chính; hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ các Quỹ do Liên minh HTX tỉnh quản lý; hỗ trợ các HTX xây dựng liên kết chuỗi giữa các thành viên, giữa HTX với HTX gắn với phát triển sản phẩm chủ lực địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm phát triển các sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ tạo ra các sản phẩm đa dạng, có tính hàng hóa, đáp ứng đầy đủ các quy định pháp lý về lưu hành sản phẩm trên thị trường. Chăm lo, gia tăng phúc lợi cho thành viên, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động, hoạt động của HTX thực chất hiệu quả.

Năm là, Rà soát các HTX đã ngừng hoạt động, tư vấn, hỗ trợ các bước tiến hành giải thể tự nguyện HTX. Đề xuất các giải pháp giải quyết các trường hợp vướng mắc trong quá trình giải thể như: Mất sổ sách kế toán, định giá tài sản, công nợ phải thu, phải trả, con dấu, giấy đăng ký HTX …

Sáu là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên minh HTX, vận động thu hút thành viên, phát huy vai trò cầu nối, dẫn dắt thúc đẩy KTTT, HTX phát triển. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ, xây dựng các mô hình KTTT, HTX kiểu mới phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0./.

 

 

Theo VCA.org