Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam kiểm tra, giám sát tại Liên minh HTX tỉnh Yên Bái

0
610

Căn cứ Kế hoạch Số:54/KH-UBKT ngày 06/12/2021, Quyết định số: 57/LMHTVN-UBKT ngày 8/12/2021 về việc kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam về việc thành lập 02 Đoàn kiểm tra, giám sát để thực hiện kiểm tra, giám sát đối với một số Liên minh HTX tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam.

 

 

Theo Kế hoạch, ngày 28-29/12/2021 Đoàn kiểm tra, giám sát đã tiến hành làm việc với Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và đơn vị thành viên là HTX dịch vụ tổng hợp Thắng Lợi.

Đoàn Kiểm tra kiểm tra trực tiếp tại HTX dịch vụ tổng hợp Thắng Lợi

 

 

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá báo cáo tự kiểm tra của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và HTX dịch vụ tổng hợp Thắng Lợi, các ý kiến báo cáo, giải trình, làm rõ tại buổi làm việc của lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra. Đoàn kiểm tra, giám sát của Liên minh HTX Việt Nam đã tiến hành thẩm tra, kiểm tra, xác minh đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Liên minh HTX tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và đơn vị thành viên theo các nội dung trong Kế hoạch kiểm tra mà UBKT Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành.

 

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Hữu, Phó Chủ tịch – Chủ nhiệm UBKT Liên minh HTX tỉnh Yên Bái cùng các đồng chí trong BTV lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc và Giám đốc HTX dịch vụ tổng hợp Thắng Lợi đã báo cáo những kết quả nổi bật đạt được của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Đoàn Kiểm tra làm việc với Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Yên Bái

 

 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị, đánh giá cao các hoạt động các hoạt động kiểm tra, giám sát của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, đặc biệt là công tác hòa giải, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên, đánh giá cao công tác kiểm tra HTX thành lập mới, tính hiệu quả của Tổ hợp tác, các quy chế, kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Liên minh HTX Việt Nam được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, UBKT Liên minh HTX tỉnh Yên Bái cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư cần theo trình tự, công tác kiểm tra, giám sát, các đồng chí Ủy viên BCH Liên minh HTX tỉnh ở các sở, ngành, huyện, thị, thành phố còn chưa thường xuyên.

 

Kết thúc đợt kiểm tra, giám sát này, UBKT Liên minh HTX Việt Nam sẽ ban hành Kết luận chính thức và công bố đến các đơn vị được kiểm tra, giám sát./.