Xây dựng Đề án đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong tình hình mới

0
97

Sáng 18/01, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

 

 

Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; lãnh đạo các Ban, đơn vị tham mưu và toàn thể người cán bộ, lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến tại 2 điểm cầu: Cơ quan thường trực Miền Trung – Tây Nguyên và Cơ quan thường trực khu vực phía Nam.

 

Năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 06/NQ-LMHTXVN ngày 06/01/2023 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Đảng đoàn, Thường trực đã tập trung chỉ đạo cơ quan Liên minh HTX Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Cụ thể, Các ban, đơn vị tham mưu đã hoàn thành 131 đầu việc lớn như: Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023); Tham gia xây dựng Luật HTX năm 2023; tổ chức triển khai Luật HTX, Nghị định 45/2021/NĐ-CP ; Phối hợp tham mưu ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023; Góp ý xây dựng các văn bản thi hành Luật và hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX; Hoàn thiện, đổi mới cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Ban hành một số quy chế, quy định nội bộ;…

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

 

Năm 2024, Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 103/2023/QH15, các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể, HTX và các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 785/NQ-LMHTXVN, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của thành viên; Tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội, người dân về kinh tế tập thể, HTX; tập trung tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ về kinh tế tập thể, HTX; triển khai sâu rộng Luật HTX năm 2023; Hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 09/NQ-CP; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan; Xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong tình hình mới theo Kết luận số 78-KL/TW; Tiếp tục nâng cao năng lực đối ngoại và hội nhập của toàn hệ thống, hợp tác và khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác phục vụ cho phát triển kinh tế tập thể, HTX;….

Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân trao bằng khen cho 6 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ trong cơ quan 1 năm vừa qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Năm 2024 trước dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội, và khó khăn, thách thức đan xen, Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân đề nghị cán bộ, người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm đã đề ra. Xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh để để đưa khu vực kinh tế tập thể, HTX ngày càng phát triển vững mạnh.

Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân trao bằng khên tập thể lao động xuất sắc cho Viện Phát triển Kinh tế hợp tác

 

Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 1 tập thể lao động xuất sắc và 6 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao bằng khen Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân

 

Đồng chí Trịnh Xuân Ngọc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị 

 

Đồng chí Phạm Minh Điển, Chủ tịch Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Trưởng Ban Kế hoạch Hỗ trợ phát biểu tại Hội nghị

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Hợp tác xã

 

Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân trao Giấy khen của Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho các công đoàn bộ phận có thành tích xuất sắc

 

Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân trao Giấy khen của Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho các công đoàn viên có thành tích xuất sắc

 

Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân trao Giấy khen của Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho các công đoàn viên có thành tích xuất sắc

 

 

Theo Cổng TTĐT Liên minh HTX Việt Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here