Xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vững mạnh, thống nhất chặt chẽ từ trung ương đến địa phương

0
200

Thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, ngày 30/11 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 12 khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

 

 

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khoá VI nhiệm kỳ 2020 – 2025; Lãnh đạo các Ban, Đơn vị trực thuộc được phân công chủ trì xây dựng báo cáo, tài liệu.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 12 sẽ tập trung thảo luận một số nội dung quan trọng như: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2023 và giai đoạn 2021-2023, phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ năm 2024 và giai đoạn 2024-2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và giai đoạn 2024-2025; một số quy chế, quy định, đề án, kế hoạch và công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

 

 

Theo báo cáo Tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) năm 2023, cả nước thành lập mới 2.156 HTX. Tổng số HTX trên cả nước là 31.364 HTX. Các HTX thu hút 7,05 triệu thành viên là hộ gia đình, chủ yếu ở địa bàn nông thôn (tăng 42,723 thành viên so với năm 2022) và 2,58 triệu lao động (tăng 18.566 lao động so với năm 2022); tổng số vốn điều lệ đạt 60,069 nghìn tỷ đồng, bình quân 1,915 tỷ đồng/HTX; tổng giá trị tài sản đạt 194,332 nghìn tỷ đồng, bình quân 6,196 tỷ đồng/HTX, tăng 2,8% so với năm 2022.

 

 

Về tổ hợp tác (THT), trong năm 2023, cả nước có 120.983 THT. Các THT thu hút 1,815 triệu thành viên là hộ gia đình (bình quân 15 thành viên/THT); doanh thu bình quân của 294,8 triệu đồng/năm/HTX. Hoạt động của các THT được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, huy động vốn góp từ các thành viên; liên kết, hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh; hình thức hoạt động đa dạng như: hội quán, câu lạc bộ ngành nghề,…; góp phần giải quyết vấn đề việc làm, tăng thu nhập cho thành viên.

 

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

 

 

Cũng trong năm 2023, cả nước thành lập mới 8 Liên hiệp HTX, nâng tổng số Liên hiệp HTX trên cả nước lên 133 Liên hiệp HTX. Các Liên hiệp HTX thu hút 798 thành viên (bình quân 6 HTX/LHHTX), tạo việc làm cho 42.294 lao động (bình quân 318 lao động/LHHTX); doanh thu bình quân của 01 Liên hiệp HTX là 258 tỷ đồng/năm, lãi bình quân 8,9 tỷ đồng/năm. 43% số Liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả, phát triển theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa quy mô lớn của địa phương; tác động tích cực trong việc liên kết giữa các HTX thành viên với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn; tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của HTX thành viên.

 

Theo đánh giá, số lượng HTX, Liên hiệp HTX, THT thành lập mới và hộ cá thể, cá nhân tham gia thành viên tăng ở tất cả các tỉnh, thành phố, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn; một số sáng lập viên trẻ, phụ nữ, cựu thanh niên xung phong, thương binh, người khuyết tật… khởi nghiệp qua mô hình THT, HTX, Liên hiệp HTX. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các loại hình HTX, Liên hiệp HTX, THT trên địa bàn cả nước tăng trưởng, đạt ổn định dần về cuối năm, phát triển và có doanh thu, lợi nhuận khá; khẳng định mô hình kinh tế tập thể phù hợp với nhu cầu tổ chức sản xuất của người dân, phục vụ sản xuất kinh doanh bền vững và thực hiện hiệu quả chương trình hành động phục hồi kinh tế.

 

Cùng với những hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, năm 2023, Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đã chủ động, tích cực bám sát các nội dung, tập trung thực hiện có kết quả các nhiệm vụ công tác như: Nghiên cứu tham mưu xây dựng Luật HTX (sửa đổi) và các chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Chủ trì, phối hợp triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin gắn với phong trào thi đua Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2023) và đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX; Chú trọng chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, chủ động khảo sát, tổng hợp ý kiến để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của các HTX, Liên hiệp HTX, THT; Phối hợp với các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước để huy động nguồn lực hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Tiếp tục củng cố hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, Thông báo Kết luận số 158-KL/TW và các quy định liên quan;….

 

Dự báo năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục biến động rất phức tạp, khó lường, có thể khó khăn hơn năm 2023, Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng hệ thống vững mạnh, thống nhất chặt chẽ tổ chức và hoạt động từ trung ương đến địa phương; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX.

Quang cảnh Hội nghị

 

 

Thúc đẩy khu vực KTTT, hợp tác xã phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, tăng về số lượng, quy mô, chất lượng, hiệu quả; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành, nghề, lĩnh vực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị, chú trọng phát triển sản phẩm, chế biến sâu, đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; thu hút ngày càng nhiều cá nhân, hộ gia đình ở địa bàn nông thôn và thành thị tham gia HTX, THT; nâng cao thu nhập và đời sống của các thành viên; phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội bền vững, ổn định xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Cụ thể một số chỉ tiêu phát triển trong năm 2024 như: Tổng số HTX hoạt động có hiệu quả đạt trên 55% tổng số HTX; Tổng số cán bộ quản lý HTX được đào tạo theo các chương trình tăng 10% so với năm 2023, đạt tỷ lệ trên 70% tổng số cán bộ quản lý HTX; Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng 3% trở lên so với năm 2023, đạt trung bình trên 4 triệu đồng/người/tháng; Phấn đấu hầu hết Liên minh HTX cấp tỉnh có Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành lập và hoạt động theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ; Mỗi Liên minh HTX cấp tỉnh xây dựng 3-5 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực từ nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương; Số HTX thành viên Liên minh HTX cấp tỉnh, tăng khoảng 10% so với năm 2021, chiếm 80% tổng số HTX của các tỉnh, thành phố; 100% Liên minh HTX cấp tỉnh thực hiện cung cấp thông tin đúng thời hạn và các chỉ tiêu về tình hình phát triển KTTT, HTX và hoạt động của Liên minh theo Quyết định số 250/QĐ-LMHTXVN ngày 11/06/2021 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam….

 

 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được cũng như những cố gắng, đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong năm 2023. Những ý kiến đóng góp của các Uỷ viên Ban Thường vụ tại Hội nghị đều được tiếp thu, tổng hợp để bổ sung trình tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần tới.

 

 

 

Theo Liên minh HTX Việt Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here