Yên Bái: Các giải pháp nhằm hoàn thành kịch bản tăng trưởng của ngành nông nghiệp

0
273

CTTĐT – Mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2022 là 7,5% trong đó, nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 5,54%; tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 7,28% (Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 5,80%; tăng trưởng 6 tháng cuối năm là 7,68% (Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 5,28%).

Ảnh minh họa

 

 

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp thì các giải pháp được đặt ra là: triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị.

 

Tiếp tục duy trì, phát triển vùng nguyên liệu chuyên canh với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, được cấp chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, mã vạch sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng (VietGAP, GlobalGAP,…) gắn với thị trường tiêu thụ ổn định trong nước (đối với các hàng hóa thiết yếu) và xuất khẩu (đối với các sản phẩm chủ lực), bảo đảm hầu hết các sản phẩm chủ lực và đặc sản của tỉnh đều có doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP, hướng đến xuất khẩu. Trong đó, phát triển mới 30 sản phẩm OCOP, nâng cấp 05 sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao.

 

Với mục tiêu trồng 15.500 ha rừng, trong năm 2022 tỉnh Yên Bái triển khai công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng; tích cực triển khai kế hoạch thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư chế biến sâu, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm sản; hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Trung tâm Chế biến lâm sản công nghệ cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực, đặc sản, hữu cơ đối với Quế và các sản phẩm từ quế, tre măng Bát Độ, Sơn tra… được sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ…).

 

Mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản theo hướng tập trung, thâm canh, bán thâm canh các loại thuỷ sản đặc sản có giá trị cao; diện tích nuôi trồng, khai thác khoảng 22.500 ha; sản lượng nuôi trồng, khai thác trên 13.650 tấn. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng mới cơ sở chế biến thủy sản tại huyện Yên Bình để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu gắn với du lịch sinh thái trên hồ Thác Bà. Khuyến khích nuôi một số sản phẩm đặc thù, đặc sản có lợi thế của địa phương.

 

Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 11 xã; lũy kế số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 99 xã; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 10 xã. Để đạt được mục tiêu trên trong năm 2022 tỉnh Yên Bái sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, chú trọng duy trì chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới của các xã đã được công nhận bảo đảm bền vững; đồng thời nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đang trong lộ trình thực hiện. Phê duyệt Đề án xây dựng huyện Văn Yên, huyện Yên Bình đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Công nhận thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó huyện Yên Bình 04 xã; huyện Văn Yên 03 xã; huyện Lục Yên 02 xã và huyện Văn Chấn 02 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới hết năm 2022 là 99 xã, chiếm 66%. Tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

 

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái