Yên Bái đã cấp chứng chỉ rừng FSC cho 6.078,2 ha rừng trồng

0
239

CTTĐT – Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Yên Bái đã cấp chứng chỉ rừng FSC cho 6.078,2 ha rừng trồng, đạt 25,3% kế hoạch. Trong đó có 4.038 ha của huyện Yên Bình; 309,85 ha của huyện Lục Yên và 1.730,3 ha của huyện Trấn Yên. Riêng trong năm 2022, tỉnh đã cấp chứng chỉ rừng cho 1.730,3 ha của huyện Trấn Yên.

Tỉnh Yên Bái đã cấp chứng chỉ rừng FSC cho 6.078,2 ha rừng trồng

 

 

 

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục hoàn thiện việc đánh giá cấp chứng chỉ đối với diện tích 5.026,8 ha đã hoàn thiện hồ sơ tại huyện Yên Bình do Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Hòa Phát phối hợp thực hiện. Phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp rà soát, thống kê diện tích rừng của các hộ gia đình, cá nhân để đưa vào cấp chứng chỉ rừng, tuyên truyền vận động người dân đăng ký tham gia đối với diện tích 12.900 ha còn lại theo kế hoạch giao. Tuy nhiên, hiện nay một số doanh nghiệp đã đăng ký kế hoạch thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC nhưng gặp khó khăn về nguồn kinh phí như giảm đơn hàng, giảm doanh thu và thiếu nguồn nhân lực triển khai tại các địa phương nên tiến độ triển khai thực hiện còn chậm.

 

 

Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện cấp chứng chỉ rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tới các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Chỉ đạo các doanh nghiệp khẩn trương tăng cường nhân lực cho các hoạt động cấp chứng chỉ rừng trong thời gian tới. Chủ động rà soát các thị trường tiêu thụ sản phẩm và loại sản phẩm, xem xét mở rộng thị trường, có thể cấp giấy chứng nhận sang diện tích các loài cây trồng lâm nghiệp khác như Quế…