Yên Bái dự Hội nghị xin ý kiến về Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

0
492
????????????????????????????????????

CTTĐT – Sáng 19/1, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 26/NQ-CP của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) tổ chức Hội nghị xin ý kiến về Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự và chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

 

 

Dự Hội nghị, tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành liên quan của tỉnh.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội; là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Trong quá trình triển khai đã đạt được các kết quả toàn diện, đã tái cơ cấu nền nông nghiệp mạnh mẽ. Nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn. Đặc biệt, trong hai năm qua mặc dù điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn do dịch bệnh nhưng bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, cuộc sống người dân đổi mới, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Người nông dân càng thể hiện rõ vai trò chủ thể trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta còn bộc lộ nhiều tồn tại, như: tăng trưởng nông nghiệp có xu hướng chậm lại, chưa bền vững; nhiều vật tư đầu vào sản xuất phụ thuộc vào thị trường nhập khẩu; công nghiệp chế biến phát triển chậm, tổn thất sau thu hoạch còn cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế, thị trường chưa vững chắc; nhiều địa phương có xu hướng tập trung phát triển thiên về công nghiệp tăng thu ngân sách, chưa chú trọng đúng mức phát triển nông nghiệp, kể cả những vùng có lợi thế về nông nghiệp; kết quả xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thực sự bền vững…

 

Trong bối cảnh mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp phát triển đất nước và được thể hiện rất rõ trong Văn kiện Đại hội Đảng XIII. Để cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng này, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động tổng kết; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm… để thu thập nội dung đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về xây dựng, hoàn thiện các đề cương, nội dung có liên quan đến xây dựng dự thảo các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp tổng kết Nghị quyết 26, đảm bảo chất lượng và thời gian theo kế hoạch. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến tâm huyết để đánh giá chung về tình hình thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và những định hướng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới trên phạm vi quốc gia; làm rõ những kinh nghiệm, bài học trong thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và định hướng trong giai đoạn tới.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tổng kết đánh giá toàn diện, sâu sắc về những việc đã làm được, những việc chưa làm được và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Trung ương. Đồng thời để xuất những điểm mới có tính chất khơi thông, mở đường cho khai thác, phát huy được nguồn lực con người, điều kiện tự nhiên, xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế – xã hội của đất nước phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, đô thị hóa, chuyển đổi số, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới  mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh…

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh vấn đề nông nghiệp, nông dân là vấn đề chiến lược luôn được Đảng, Nhà nước ta coi trọng hàng đầu. Nghị quyết 26 ra đời hợp lòng dân, sát thực tiễn, tính khả thi cao, sự tập trung tổ chức thực hiện rất bài bản đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động làm nên những thành tựu lớn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian qua. Đến nay là thời điểm thích hợp để tổng kết và ban hành ra một nghị quyết mới phù hợp hơn trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết mới được ban hành phải khẳng định được vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao nhận thức của các ban, bộ, ngành về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải mạch lạc, rõ ràng, khả thi, phải xác định được những giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện; ra nghị quyết mới phải tạo ra được những chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 26/NQ-CP của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) tiếp tục nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26 trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái