Yên Bái: Tổ chức Hội nghị Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại với các Hợp tác xã, Quỹ TDND và Doanh nghiệp thành viên năm 2023

0
458

Sáng ngày 14/4/2023,  Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với các Hợp tác xã (HTX) Quỹ TDND và Doanh nghiệp thành viên năm 2023.

  Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Việt Hưng – Phó Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Uỷ viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể tỉnh (BCĐ phát triển KTTT); đồng chí Nguyễn Đức Điển, PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT – Thành viên Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh; Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị, thành phố và gần 200 các HTX, Quỹ TDND và doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh.

                                                       Quang cảnh Hội Nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Hữu – PCT Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã triển khai Kế hoạch của Liên minh HTX tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-ĐĐ của Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam và Chương trình hành động số 118-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về phát triển KTTT trong giai đoạn mới.

Báo cáo về tình hình phát triển KTTT tỉnh trong thời gian qua, PCT Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Đức Lâm cho biết: Năm 2022, toàn tỉnh thành lập mới 97 HTX nâng tổng số HTX toàn tỉnh 652 HTX, giải thể 27 HTX.Tổng vốn Điều lệ của các HTX đạt 1.440,5 tỷ đồng; Tổng số thành viên là 32.193 thành viên; Doanh thu bình quân đạt 2,1 tỷ đồng/HTX; Lợi nhuận bình quân HTX đạt 450 triệu đồng; Thu nhập bình quân người lao động đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng. Nộp Ngân sách Nhà nước trên 38 tỷ đồng.

Đối với Tổ hợp tác (THT) năm 2022 thành lập mới 627 THT, đạt 209% nâng tổng số THT toàn tỉnh 5.894 THT, với gần 31.000 thành viên tham gia, giải thể 376 THT. Doanh thu bình quân: 350 triệu đồng/THT, lãi bình quân: 100 triệu đồng/THT, thu nhập bình quân người lao động 48 triệu đồng/người/năm.

Bước sang năm 2023, trong Quý I/2023, thành lập mới 12 HTX, giải thể 4; tổng HTX hiện có 660 HTX, với 32.433 thành viên; thành lập mới 52 THT, nâng tổng số THT lên 5.946 THT với trên 31.000 thành viên.Hiện tỉnh Yên Bái chưa có Liên hiệp HTX.

Khu vực KTTT, HTX của tỉnh thời gian qua đã có bước phát triển cả lượng và chất, dần được khẳng định được ưu thế và vai trò đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Nhiều HTX đã mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư thiết bị, máy móc, áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, qua đó, nhiều mô hình HTX, doanh nghiệp và Quỹ TDND đã vượt qua khó khăn nội tại, hoạt động hiệu quả nâng cao thu nhập cho thành viên và tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh – xã hội.

Đồng chí Đỗ Nhân ĐạoUỷ viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh định hướng thảo luận

Hội nghị cũng đã triển khai Phát động Thi đua chào mừng kỉ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt nam (29/10/1993-29/10/2023) đến toàn thể cán bộ nhân viên, thành viên, người lao động trong khối Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái.

Tại Hội nghị, các HTX, Quỹ TDND và doanh nghiệp thành viên đã tích cực tham gia đối thoại với tinh thần thẳng thắn, cởi mở với Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương tập trung vào những vấn đề, nội dung như: Việc tiếp cận và thụ hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh Yên Bái về phát triển KTTT; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chính sách hỗ trợ các HTX, DN xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, bao bì, phát triển thương hiệu; việc ứng dụng khoa học, công nghệ và tham gia vào tiến trình chuyển đổi số; việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; việc tiếp cận các nguồn vốn vay tại các tổ chức tín dụng; về phát triển du lịch xanh, chuyên nghiệp…

                                 Các HTX tham gia thảo luận tại Hội Nghị

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của các HTX, Quỹ TDND, Doanh nghiệp thành viên, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời định hướng một số giải pháp giúp các HTX, Quỹ TDND, doanh nghiệp thành viên sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong các vấn đề như: Chính sách đất đai; đầu tư kết cấu hạ tầng sản xuất; tài chính, tín dụng; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; nguồn nhân lực; phát triển du lịch xanh và chuyên nghiệp…

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Uỷ viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, KTTT, HTX của tỉnh nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua việc thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển KTTT, HTX nhiều hình thức phù hợp; ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ, ưu đãi, tạo điều kiện cho HTX, DN, Quỹ TDND trong hoạt động; thường xuyên kiểm tra, tổng kết, phát hiện các mô hình tiêu biểu để nhân rộng trong toàn tỉnh...

Lãnh đạo các Sở, ngành giải đáp kiến nghị của HTX, Doanh nghiệp

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục xác định phát triển KTTT năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII

          Với quyết tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các HTX, Doanh nghiệp và Quỹ TDND phát triển hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan tỉnh sẽ tiếp thu và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại hội nghị. Đối với các ý kiến chưa được phát biểu tại hội nghị, đề nghị các HTX có văn bản gửi về Liên minh HTX tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ trả lời, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị đảm bảo kịp thời và hiệu quả.

Đồng chí cũng cho rằng ngay sau Hội nghị này chắc chắn nhiều vấn đề đề xuất, kiến nghị của các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân và doanh nghiệp thành viên trong tỉnh sẽ chưa thể giải quyết dứt điểm ngay lập tức và toàn diện theo kì vọng của các HTX, DN, Quỹ tín dụng nhân dân; nhưng quan trọng hơn là Hội nghị đã thể hiện tinh thần lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng các DN, HTX, QTDND của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, chính quyền địa phương trong tỉnh; cùng với đó là sự nỗ lực tự thân vượt khó của các HTX, DN thành viên. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị và Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp thu nghiêm túc và đầy đủ các ý kiến, đề xuất của các đơn vị thành viên, để tổng hợp và báo cáo đến UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, để tiếp tục có những giải pháp tốt nhất để hỗ trợ cho hoạt động của các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà, nhất là sao cho các HTX, DN tiếp cận dễ rang và thụ hưởng các chính sách của Nhà nước và của tỉnh./.

: