Tuyên truyền rộng rãi về Lễ công bố Quyết định và...

0
Ngày 28/11/2023 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái ban hành Văn bản số 2213 /STTTT-TTBC&XHS về việc đề nghị tuyên truyền...