Giới thiệu chung

0
3048

Tên cơ quan

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

Địa chỉ liên hệ

Số 14, đường Phan Đăng Lưu, Tổ 2, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.853.032

Fax

02163.853.032

Email

lienminhhtxyb@gmail.com

Website

https://lienminhhtxyenbai.org.vn/