Báo cáo năm 2012

0
2249

UBND TỈNH YÊN BÁI

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

 Số: 57/BC – LMHTX         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Yên Bái, ngày 26  tháng 12  năm 2012

BÁO CÁO

Tình hình khu vực kinh tế tập thể và hoạt động của

Liên minh HTX tỉnh năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013

            Năm 2012, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam, tình hình hoạt động của khu vực kinh tế tập thể và hoạt đọng của Liên minh HTX tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đã đạt được một số kết quả như sau:

 I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ

 1. Về tổ hợp tác

        Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 2.500 tổ hợp tác với trên 9.000 thành viên và 23.000 lao động. Lĩnh vực nông nghiệp có 472 tổ hợp tác, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải có 701 tổ hợp tác, lĩnh vực thương mại và tín dụng có 183 tổ hợp tác, các lĩnh vực khác có 1.144 tổ hợp tác. Thành viên tham gia tổ hợp tác chủ yếu là hộ gia đình, bình quân mỗi tổ hợp tác có từ 3 – 5 thành viên; tổ hợp tác trong lĩnh vực tín dụng bình quân 11 thành viên, trong nông nghiệp có 3 – 4 thành viên. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của các tổ hợp tác chủ yếu ở các lĩnh vực như sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, khai thác, sản xuất vật tư xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, trang trại…

         2. Hợp tác xã      

 Tổng số HTX hiện có: 313 HTX, trong đó: Nông nghiệp 121 HTX; Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 123 HTX; xây dựng 9 HTX; Thương mại-dịch vụ 13 HTX; giao thông vận tải 5 HTX; dịch vụ điện nông thôn 24 HTX; quỹ tín dụng 17 quỹ và 1 HTX y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng

 Số HTX thành lập mới: 10 HTX

         Số HTX giảm: 19 HTX (chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ điện năng và nông nghiệp)

Tổng vốn điều lệ: 193.093 triệu đồng.

Tổng số xã viên: 39.984 người.

Tổng số thành viên của Liên minh HTX tỉnh là 349 trong đó có 258 HTX và 91 doanh nghiệp.

        3. Tình hình hoạt động của các HTX theo lĩnh vực

         – Các HTX dịch vụ nông nghiệp đã làm tốt các khâu dịch vụ đầu vào cho bà con nông dân như  vật tư, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…và bao tiêu một phần sản phẩm đầu ra, tạo việc làm và thu nhập cho hộ xã viên, người lao động, điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp là các HTX DVNN Phù Nham, HTX Nghĩa An. Tuy nhiên, số HTX yếu kém trong nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, một số HTX tồn tại hình thức, không tìm được phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

       – Các HTX chế biến chè mặc dù vẫn còn gặp những khó khăn do phải cạnh tranh nhiều về vùng nguyên liệu, tình trạng nông dân trồng chè chăm sóc và thu hái chè chưa đạt yêu cầu như dư lượng thuốc BVTV còn cao, chất lượng chè búp tươi được hái theo thiêu chuẩn còn thấp, song giá đầu vào tăng, giá đầu ra của sản phẩm không tăng. Tuy nhiên, năm 2012 các HTX chè cũng có 1 số thuận lợi nhất định như ổn định nguồn điện để sản xuất, vấn đề chè bẩn trong các HTX đã được xử lý dứt điểm nên người tiêu dùng đã phần nào tin tưởng vào chất lượng chè của các HTX.  

         – Các HTX hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp – TTCN chủ yếu tập trung vào khai thác khoáng sản, cát sỏi, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ rừng trồng, mây tre giang đan… song cũng gặp rất nhiều khó khăn do không tiêu thụ được sản phẩm, nhất là vật liệu xây dựng.

        – Trong lĩnh vực xây dựng: Các HTX này tập trung nhiều ở huyện vùng cao Mù Cang Chải tiếp tục thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng theo chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương phù hợp với năng lực của các HTX, tuy nhiên cũng còn một số HTX phải tạm dừng do Chính phủ ngừng đầu tư công và thiếu vốn hoạt động một số HTX đã bàn gia công trình, nhưng gặp khó khăn trong thanh toán.

         – Trong lĩnh vực giao thông vận tải: HTX vận tải hành khách đường bộ đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, các HTX vận tải hàng hoá vẫn duy trì được việc làm cho các đầu phương tiện. Tuy nhiên, các HTX này cũng gặp không ít khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng cao liên tục, cước vận chuyển lại không tăng, nhu cầu vận tải giảm do ảnh hưởng của nền kinh tế…

         – Các Quỹ TDND đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện CT 57-CT/TW của Bộ chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. Trong điều kiện suy thoái kinh tế, nhưng các Quỹ đã duy trì ổn định và có bước tăng trưởng khá, giúp cho hàng vạn hộ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, xoá đói, giảm nghèo nâng cao đời sống thu hút số thành viên tham gia ngày càng nhiều, tạo được sự tín nhiệm đối với các thành viên và người dân.

* Về kết quả sản xuất kinh doanh:

          Tổng doanh thu đến hết tháng 9 năm 2012 đạt trên 400 tỷ đồng, nộp ngân sách tính đến hết tháng 9/2012 đạt trên 10 tỷ đồng.

          * Về hiệu quả xã hội:

         Các HTX vẫn duy trì được việc làm thường xuyên cho trên 6000 lao động với mức thu nhập bình quân 1.200.000 – 1.500.000đ/ng­ư­ời/tháng. Có 72 HTX tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho 471 người.

* Đánh giá chung

          Năm 2012 mặc dù bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng phần lớn các HTX đã giữ vững được sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động. Một số HTX và doanh nghiệp thành viên vẫn có tích luỹ, đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ tăng khả năng và quy mô SXKD.

        Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan như biến động về thị trường giá cả đầu vào liên tục tăng cao, đầu ra không ổn định và phần lớn do trình độ điều hành SXKD của một bộ phận cán bộ quản lý HTX và DN thành viên nên vừa qua cũng có nhiều HTX và DN thành viên Liên minh phải ngừng SXKD hoặc SXKD cầm chừng, ước tính có tới 40% HTX thuộc diện này và trong đó 16% HTX yếu kém (tăng hơn năm 2011 tới 4%).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH

1. Công tác tham mưu, tham gia xây dựng và phát triển thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và phối hợp với các Sở, ngành về phát triển kinh tế tập thể.

         – Tham mưu và dự thảo báo cáo trình Tỉnh uỷ về việc tổng kết 10 năm Nghị quyết TW5 khoá IX về kinh tế tập thể. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm Nghị quyết 13.

        – Tham mưu cho tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt các HTX vòa ngày 11/4 (Ngày HTX Việt Nam), ngày 13/10 (Ngày Doanh nhân Việt Nam)

        – Tham mưu cho Ban chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể tỉnh và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2012.

        – Tham mưu cho đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về các nội dung tham gia sửa đổi Luật HTX 2003.

        – Tham gia ý kiến vào dự thảo các chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2013 và giai đoạn 2013 – 2015.

2. Công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể.

          – Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức thành công và tuyên truyền sâu rộng Hội nghị Lãnh đạo tỉnh gặp mặt các HTX và Doanh nghiệp thành viên nhân ngày HTX Việt Nam lần thứ nhất. Nhân dịp này, Liên minh HTX đã phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Yên Bái, cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, Thời báo kinh doanh, Đài truyền thanh truyền hình 9 huyện, thị xã, thành phố tích cực đẩy mạnh tuyên truyền Ngày HTX Việt Nam 11/4 và một số mô hình DN, HTX làm ăn hiệu quả.

          – Tuyên truyền Luật HTX, thủ tục thành lập hợp tác xã, hướng dẫn đăng ký kinh doanh, và các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, thông tin thị trường… đã tư vấn trực tiếp hoặc phát tài liệu (các Nghị định, Thông tư, mẫu Điều lệ… của Chính phủ, các Bộ và Liên minh hợp tác xã Việt Nam) cho hàng trăm hợp tác xã thành viên và các sáng lập viên chuẩn bị thành lập Hợp tác xã.

       – Tuyên truyền Cương lĩnh sau Đại hội XI của Đảng về những định hướng về phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

       – Phối hợp với huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, Trấn Yên tuyên truyền các văn bản về kinh tế tập thể, về chương trình nông thôn mới.

       – Tuyên truyền Thông điệp ngày Quốc tế HTX năm 2012 “Thanh niên-tương lai của HTX”.

       – Tuyên truyền “Ngày HTX Việt Nam” lần thứ nhất, tuyên truyền các gương điển hình tiến tiến khu vực KTTT tỉnh, tuyền truyền các cách làm hay các mô hình mới trên bản bản tin, tuyên truyền thông qua người nước ngoài, Văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài đến thăm và làm việc tại Liên minh HTX tỉnh.

          – Duy trì biên tập tin, bài đưa lên trang Website của Liên minh đã có gần 52.000 lượt truy cập, phát hành trên 3000 Bản tinh kinh tế hợp tác hàng tháng với nhiều nội dung thiết thực cho thành viên.

       3. Công tác tổ chức.

       – Xây dựng báo cáo và tổn hợp quy hoạch cán bộ lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh (nhiệm kỳ 2013-2018) gửi Tỉnh ủy, quy hoạch cán bộ chủ chốt các phòng, ban.

       – Tuyển dụng và tiếp nhận 04 cascn bộ cho các phòng, ban chuyên môn, làm thủ tục chuyển công tác cho 02 cán bộ, nâng lương trước thời hạn cho 02 cán bộ, nâng lương thường xuyên cho 03 cán bộ.

       – Cử 01 cán bộ đi học cử nhân chính trị và 01 cán bộ đi học Trung cấp lí luận chính trị.

4. Công tác tư vấn hỗ trợ.

4.1. Công tác đào tạo, bồi d­ưỡng

           – Công tác đào tạo cán bộ HTX: Tổ chức được 11 lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX cho 486 lượt cán bộ là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và cán bộ chủ chốt các HTX thành viên, Quỹ tín dụng nhân dân phường xã, các lớp học đã kết hợp cho các học viên đi thực tế học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hà Nội và Thanh Hoá, Nghệ An…

          – Công tác đào tạo tin học: Mở 3 lớp đào tạo tin học tại xã Kiên Thành huyện Trấn Yên, xã Hạnh Sơn huyện Văn Chấn và tại HTX Công Tâm huyện Văn Yên với trên 70 học viên, ngoài ra còn đào tạo tin học cho trên 50 học viên thuộc các đối tượng khác tại trung tâm.

         – Từ nguồn vốn thuộc dự án phst triển HTX nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số (SCC) do Trung tâm HTX Thụy ĐIển tài trợ, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 05 khóa đào tạo, hội thảo về các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho cascn bộ quản lý HTX nhóm mục tiêu của Dự án SCC, kỹ năng tư vấn hỗ trợ cho cán bộ Liên minh và cán bộ đại diện của Liên minh tại các huyện, thị xã, thành phố với 203 lượt người. Tổ chức 03 lớp đào tạo kỹ năng, quản lý, điều hành cho 69 lượt cán bộ quản lý, Ban quản trị 10 HTX dân tộc thiểu số. Triển khai 15 khóa tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, thú y, chế biến, ứng dụng công nghệ mới, bảo vệ thực vật, du lịch cộng đồng, bảo vệ môi trường… cho gần 1.300 xã viên của 10 HTX vùng đồng bào dân tọc thiểu số thuộc nhóm mục tiêu của Dự án SCC.

4.2. Hoạt động hỗ trợ

          – Đã đưa trên 30 mặt hàng của hàng chục HTX tham gia triển lãm tại Hội chợ quốc tế VIETPO do Liên minh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội đạt kết qủa cao, nhất là chè của HTX Suối Giàng, tranh đá quý của tổ hợp tác Tuấn Thuận.

       – Tổ chức cho trên 20 HTX và doanh nghiệp thành viên tham gia gian hàng tại Hội chợ Công thương Tây Bắc (từ 16-23/12/2012) với nhiều mặt hàng phong phú, đặc trưng: Tranh đá quý của cơ sở sản xuất Tuấn Thuận, chè Suối Giàng của HTX Suối Giàng, tinh dầu quế của HTX dịch vụ NLNTH Công Tâm… Tại Hội chợ, một số đơn vị đã ký kết hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

          – Trung tâm tư vấn – Liên minh HTX tỉnh đã mở rộng địa bàn giới thiệu việc làm và đi học tại các trường chuyên nghiệp trong cả nước tới khu vực các xã vùng Đông hồ Thác Bà.

           – Tư vấn xây dựng Dự án vay vốn cho 9 HTX từ các ngân hàng thương mại, vốn từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh; giải ngân cho 9 HTX vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền 1 tỷ 120 triệu đồng và 04 HTX từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh với tổng số tiền 601 triệu đồng.

          – Phối hợp với Ngân hàng TECHCOMBANK tiến hành khảo sát tình hình hoạt động SXKD và nhu cầu vốn của thành viên Liên minh HTX (HTX sản xuất chế biến chè Hương Lý, HTX NLN DVTH Công Tâm, Công ty TNHH Hưng Thịnh, Công ty CP Yên Thành, Công ty TNHH Anh Kiên).

           – Tư vấn cho HTX DVTH Kiến Thuận (Văn Chấn) và HTX Công Tâm (Văn Yên) tiếp cận nguồn hỗ trợ đổi mới công nghệ của tỉnh được trên 400 triệu đồng.

         – Xây dựng các Dự án đầu tư mở rộng SXKD cho HTX Hoàng Thắng (Văn Yên), HTX Hợp Nhất (Trấn Yên), HTX DVTH Mông Sơn (Yên Bình)…

          – Hỗ trợ tiền giống, phân bón, tập huấn thực hiện các mô hình chăn nuôi lợn thịt, gà thả vườn, mô hình ao chuồng, mô hình lúa chất lượng cao, mô hình trồng lạc, trồng đậu tương với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

5. Công tác kiểm tra

          – Năm 2012 Liên minh HTX tỉnh đã tích cực đi cơ sở nắm bắt tình hình hoạt động và kết hợp khảo sát 50 HTX về môi trường, qua kiểm tra cơ bản các HTX đã hoạt động theo đúng Luật, đúng Điều lệ, thực hiện các chính sách đối với xã viên, người lao động. Tiếp nhận đơn đề nghị của một số đơn vị của xã viên và người lao động, Liên minh HTX đã tư vấn, hướng dẫn thủ tục khiếu nại đối với các cấp, các ngành giải quyết những vướng mắc về tư cách xã viên của xã viên HTX Suối Quyền (Văn Chấn), về chế độ BHXH của người lao động tại Công ty TNHH Yên Phú (Yên Bình), về các chính sách thuế của HTX vận tải Quyết Tiến…

         – Sơ kết 9 năm thực hiện Chương trình phối hợp và tổ chức ký Chương trình phối hợp tiếp theo với BHXH tỉnh.

         – Tham gia Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra năm 2012 về “Công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên” do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại Khánh Hoà.

        – Điều tra 12 HTX và 80 hộ xã viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất kinh doanh, dịch vụ những mặt hàng nông sản tiêu biểu của địa phương.

        – Điều tra về các nhân tố tác động đến ô nhiễm môi trường đối với loại hình HTX cho trên 100 HTX phi nông nghiệp phục vụ cho công tác xây dựng chương trình nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015.

        – Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham mưu cho các huyện, thị thực hiện tốt Chỉ thị 22 của UBND tỉnh về các HTX yếu kém. Đến hết tháng 11/2012 các huyện, thị đã kiên quyết giải thể 12 HTX hoạt động yếu kém, không hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực kinh tế hợp tác, HTX tỉnh Yên Bái.

6. Công tác thi đua – khen thưởng

* Việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2012.

          Ngay từ đầu năm Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch với nội dung, hình thức thi đua đa dạng, phong phú, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các HTX và doanh nghiệp thành viên. Tổ chức đăng ký các Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cơ quan và các đơn vị thành viên. Đăng ký thi đua với Ban thi đua- khen thưởng tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam, kỹ kết giao ước thi đua trong khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù và cụm thi đua 7 tỉnh Tây Bắc.

* Phong trào thi đua thường xuyên.

           Căn cứ nội dung và mục tiêu thi đua do UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam phát động, ngay từ đầu năm Liên minh HTX tỉnh đã phát động phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và của địa phương: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02, ngày 30/4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9…

           Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39.CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” và duy trì thực hiện 2 phong trào thi đau do Liên minh HTX Việt Nam phát động “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của cs HTX, Liên hiệp HTX”“Ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Liên minh HTX tỉnh Yên Bái lần thứ IV (nhiệm kỳ 2013-2018)”.

7. Công tác Đảng, Đoàn thể

* Công tác Đảng:

         – Tiếp tục triển khai Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

         – Thực hiện triển khai việc học tập Nghị quyết TW 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, đồng thời tổ chức kiểm điểm nghiên túc theo tinh thần của Nghị quyết, được đoàn công tác Tỉnh ủy và ĐẢng ủy khối các cơ quan tỉnh kết luận đạt yêu cầu và đánh giá cao.

         – Thực hiện Chương rtinhf hành động của Chi bộ đã đề ra thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII nhiệm kỳ (2010-2015) của Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Chương trình hành động thực hiện Kết luận 86 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; Triển khai một số Chỉ thị, NGhị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Nghị quyết của Liên minh HTX Việt Nam.

          – Làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đảng viên, trong đó 01 đảng viên chuyển công tác và 01 đồng chí nghỉ chế độ.

* Công đoàn:

         – Công đoàn chăm lo đến quyền lợi của cascn bộ viên chức trong cơ quan, tổ chức các ngày lễ, tế, tặng quà cho cán bộ viên chức nhân ngày Gia đinhg Việt Nam, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phsp luật, chế độ chính sách, làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CBVC, đẩy mạnh các hoạt động xã hội của công đoàn, tổ chức tốt cho đoàn viên tham quan học tập kinh nghiệm tại Nam ĐỊnh, Ninh Bình…

         – Vận động CBVC tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ các Quỹ… động viên CBVC học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công tác của cơ quan (trong năm 2012 đã có 02 đồng chí được cử đi học cử nhân chính trị, 01 đồng chí đang theo học lớp trung cấp chính trị, 01 đồng chí được cử đi học thạc sĩ nước ngoài).

        – Thăm hỏi, ủng hộ gia đình xã viên yaij xã Hạnh Sơn bị thiệt hại do dịch bệnh tai xanh ở lợn.

        – Làm tốt công tác hỗ trợ các gia đình CBVC bị thiệt hại sau mưa, bão (thang 11.2012).

        – Trong năm đã kết nạp thêm 4 đoàn viên công đoàn.

        – Làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

       – Tổ chức thành công Đại hội công đoàn Liên minh HTX tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2014.

* Công tác Đoàn thanh niên:

         Hưởng ứng phát động năm Thanh niên, chi Đoàn Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi đặc biệt là việc tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6); Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi là con em CBVC của cơ quan; Tổ chức 02 đợt Thanh niên tình nguyện: Tập huấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, tham gia Lễ phát động ra quan tình nguyện hè; khơi mương nội đồng tại Bản Mớ xã hạn Sơn, thăm hỏi gia dình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh và trẻ em tại chi ddaonf Bản Mớ; Rải cấp phối 1.200 m đường liên thôn từ Bản Tào đến thôn Lf Gạch, làm cổng trào thôn Là Gạch. Duy trì đều đặn các phong trào văng nghệ, thể thao.

8. Công tác đối ngoại

        – Giới thiệu cho Đoàn công tác Hà Lan khảo sát 2 HTX dịch vụi nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Chấn tìm cơ hội đầu tư tài trợ

        – Công tác vận động nguồn vốn viện trợ nước ngoài luôn được Liên minh HTX tỉnh xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong việc huy động nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế tập thể. Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng Dự án “Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số là xã viên HTX nông nghiệp phát triển kinh tế cỉa thiện đời sống”, xin tài trợ từ Quỹ xã hội dân sự của tổ chức Ngân hàng thế giới tại Việt Namđang chờ phê duyệt.

        – Thực hiện hoạt động đánh giá giai đoạn 1 của dự án do chuyên gia độc lập thực hiện, được đánh giá có tác động tích cực trong vùng thực hiện dự án.

          – Xây dựng dự án vận động tài trợ của Trung tâm HTX Thuỵ Điển năm 2012 và giai đoạn 2014 – 2016.

         – Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2011 với Tổ chức GDRV (liên đoàn hợp tác xã Cộng hòa Liên bang Đức); Tổ chức khóa tập huấn cho cán bộ các Quỹ tín dụng nhân dân về quản lý rủi ro trong công tác tín dụng.

9. Đánh giá chung.

         Trong năm 2012, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã bám sát Chương trình kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền các chính sách mới về kinh tế tập thể, đã vận động hướng dẫn thành lập mới và kết nạp thêm thành viên, các HTX thành lập mới đảm bảo đúng Luật, hoạt động tốt.

          Công tác hỗ trợ thành viên tiếp tục được quan tâm, tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ như tham gia hội chợ, quảng bá thương hiệu sản phẩm cho các thành viên, tư vấn giúp đỡ các HTX, doanh nghiệp thành viên chuyển giao công nghệ, tham quan khảo sát thị trường, hỗ trợ vay vốn, liên doanh liên kết…đạt hiệu quả đáng kể.

         Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn ngành chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong khu vực kinh tế tập thể. Công tác khen thưởng kịp thời động viên các tập thể và cá nhân tích cực sáng tạo, nâng cao năng suất lao động phấn đấu đạt nhiều thành tích cao sản xuất, kinh doanh.

          Bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

         – Các hoạt động tư vấn hỗ trợ phát triển chưa được đều khắp trong tất cả các thành viên.

        – Nguồn lực của Liên minh HTX tỉnh vẫn còn rất hạn chế, vận động phát triển thành viên còn thấp. Vận động HTX thành lập các tổ chức chính trị – xã hội và đóng BHXH cho người lao động còn thấp.

         – Công tác phối hợp với một số ngành chưa được chặt chẽ, một số chương trình phối hợp chưa thực hiện thường xuyên nên chưa phát huy được hiệu quả.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013.       

         Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2012, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013 một số nội dung sau:

         – Tổ chức thành công Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV (2013-2018); phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích Chào mừng Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh.

       – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ chương chính sách về phát triển kinh tế tập thể.

       – Tổ chức tốt ngày HTX Việt Nam 11/4/2013.

         – Hướng dẫn thành lập mới 20 – 25 HTX, chú trọng thành lập các HTX dịch vụ nông nghiệp ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, các mô hình mới như: HTX Quản lý chợ nông thôn, HTX vệ sinh môi trường, HTX nuôi trồng và khai thác thủy sản, HTX Thanh niên, HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số… đảm bảo các HTX thành lập mới đúng Luật và hoạt động có hiệu quả.

         – Xây dựng các dự án vay vốn 120 và vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ HTX, đồng thời tích cực tư vấn cho các thành viên được vay vốn của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại.

         – Thực hiện tốt các chương trình phối hợp đã ký kết. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 22 của UBND tỉnh về việc củng cố các HTX yếu kém trên địa bàn, phấn đấu tăng tỷ lệ khá giỏi lên 50%; Giảm số HTX yếu kém, không hoạt động xuống 12%.

        – Phối hợp cùng các ngành liên quan tuyên truyền vận động các HTX đóng BHXH cho xã viên và người lao động; thành lập tổ chức Đảng, Công đoàn trong các HTX.

        – Tham gia các hội chợ để giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại cho các HTX và doanh nghiệp thành viên. Tổ chức từ 4 – 5 đoàn cán bộ HTX, doanh nghiệp thành viên đi thăm quan học tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn với số lượng từ 120 – 150  người.

        – Tăng cường khai thác, phối hợp với các cơ quan TW, địa phương hỗ trợ kinh phí khuyến công, khuyến nông, kinh phí hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các HTX, Doanh nghiệp thành viên…

        – Tổ chức tốt các phong trào thi đua của ngành và của tỉnh phát động.

         – Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan Liên minh HTX tỉnh, tranh thủ các nguồn lực cho tổ chức Liên minh HTX tỉnh.

         – Vận động kết nạp thành viên đạt 85% số HTX trở lên và 15 – 20 doanh nghiệp, tăng cường cán bộ tham gia xã viên HTX. 

          –  Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX theo chỉ tiêu được duyệt.

         – Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho xã viên, thành viên.

        – Tổ chức một số các cuộc hội thảo tham gia của các tổ chức quốc tế như Liên đoàn HTX CHLB Đức, Hà Lan…Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái, chủ động tiếp xúc với các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Yên Bái và các tổ chức phi Chính phủ có văn phòng tại Việt Nam.

          – Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác được giao.

       IV. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1.     Với tỉnh.

         – Đề nghị UBND tỉnh cấp đủ nguồn vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với số tiền là 3 tỷ đồng và cấp đủ số vốn đầu tư xây dựng công trình Trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm đã được bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2011 đến nay vẫn còn nợ các đơn vị trúng thầu tới gần 50%.

          – Có chính sách ưu đãi, khuyến khích trong việc thực hiện tiêu chí thứ 13 về  xây dựng nông thốn mới.

          2. Với Liên minh HTX Việt Nam.

          – Có cơ chế chính sách ưu tiên cho HTX được tham gia các chương trình Dự án phát triển kinh tế – xã hội của các tổ chức quốc tế như: Dự án xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển ngành nghề nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng.

          – Tăng cường xúc tiến vận động các tổ chức phi chính phủ viện trợ cho khu vực kinh  tế tập thể.

– Tạo điều kiện cho Liên minh HTX tỉnh Yên Bái được tham gia thực hiện một số dự án có tài trợ của tổ chức quốc tế; tạo điều kiện cho cán bộ Liên minh và HTX được đi tham quan học hỏi kinh nghiệm ở một số nước có phong trào HTX mạnh trên thế giới.

  Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Yên Bái và Liên minh HTX Việt Nam để kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

Nơi nhận:

– Liên minh HTX Việt Nam                                      

– VP tỉnh ủy;

– VP UBND tỉnh;

– Sở Kế hoạch & ĐT;

– Ủy Ban MTTQ;

– Các phòng ban LMHTX tỉnh;

– Lưu VP.LMHTX.                                                     

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here