Báo cáo năm 2013

0
1944

UBND TỈNH YÊN BÁI

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

 Số: 43 /BC – LMHTX       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Yên Bái, ngày 14  tháng 11  năm 2013

BÁO CÁO

Tình hình khu vực kinh tế tập thể và hoạt động của
Liên minh HTX tỉnh năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 

Phần thứ nhất

Kết quả hoạt động năm 2013

 

 I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ:

 1. Về tổ hợp tác:

Toàn tỉnh Yên Bái duy trì khoảng 2.550 tổ hợp tác thu hút hơn 9.000 thành viên và trên 20.000 lao động, trong đó số tổ hợp tác hoạt động tín dụng có: 1.023 tổ chiếm 40% tổng số tổ hợp tác, với 4.492 thành viên và 6.327 lao động; số tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp có 462 tổ chiếm 18% với 1.848 thành viên và 5.651 lao động; số tổ hợp tác phi nông nghiệp có 885 tổ chiếm 35% với 2.544 thành viên và 8.057 lao động, số còn lại thuộc các lĩnh vực khác.

        Các tổ hợp tác ở Yên Bái đã tạo việc làm cho trên 20.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 800.000đồng – 1triệu đồng/người/tháng, giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động ở nông thôn.

        Tổ hợp tác đã góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, mở mang ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp cho các hộ thành viên sử dụng có hiệu quả hơn về đất đai, lao động, vật tư và tiền vốn, tiếp nhận được những thông tin, tiến bộ khoa học – kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Các tổ hợp tác còn vận động các thành viên cùng nhau xây dựng kênh mương, xây dựng đường giao thông nông thôn, điện nước sinh hoạt…

 Năm 2013 không có tổ hợp tác chuyển thành HTX.

* Những khó khăn, vướng mắc: 

Các tổ hợp tác hoạt động mang tính tự phát, hầu hết chưa đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. Trình độ quản lý yếu, còn mang tính gia đình. Sự liên kết giữa các thành viên còn lỏng lẻo, không chặt chẽ.

Hoạt động của các tổ hợp tác chưa nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp chính quyền, quản lý đối với tổ hợp tác còn buông lỏng, đặc biệt các chính sách đối với tổ hợp tác chưa cụ thể, vì vậy hoạt động của các tổ hợp tác còn gặp nhiều khó khăn.

       * Thuận lợi

Tổ chức quản lý gọn nhẹ và linh hoạt, dễ kết nạp thành viên mới. Hoạt động của THT với mục đích giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất và đời sống; đã khắc phục được một số mặt yếu kém của kinh tế hộ đơn lẻ như: thiếu vốn, công cụ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất. Giúp các hộ tổ viên sử dụng có hiệu quả hơn về đất đai, lao động, vật tư và tiền vốn. Các thành viên là những người trong họ hàng, làng xóm nên có sự đoàn kết, gắn bó.

         2. Hợp tác xã:                                                                          

Số HTX hiện có là 326 HTX . Trong đó: Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản  126 HTX; tiểu thủ công nghiệp 128 HTX; Quỹ tín dụng cơ sở 17 HTX; Vận tải 05 HTX; Xây dựng 08 HTX; Thương mại 17 HTX; Quản lý điện nông thôn 24 HTX; Khác 01 HTX.

  Số HTX thành lập mới: 16 HTX

         Số HTX giảm: 8 HTX.

         Tổng vốn điều lệ: 222, 47 tỷ đồng.

         Tổng số thành viên HTX: 40.782 người.

  Tổng số thành viên của Liên minh HTX tỉnh là 352 trong đó có 257 HTX và 95 doanh nghiệp.

         Phân loại HTX:    

          Số HTX hoạt động tốt:   172  Chiếm 52,8%.

          Số HTX trung bình:         91  chiếm 27,9%.

          Số HTX tạm ngừng HĐ:  47  chiếm 14,4%.

          Số HTX không phân loại: 16  chiếm 4.9%.  ( Mới thành lập)

        * Tình hình hoạt động của các HTX theo lĩnh vực:

Trong lĩnh vực nông nghiệp:

Các HTX dịch vụ nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do biến động giá cả của thị trường về các loại mặt hàng như: vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khá cao, tiêu thụ sản phẩm khó khăn … nhưng các HTX vẫn tổ chức tốt các hoạt động SXKD, bảo toàn được vốn. Nhiều HTX phát triển theo mô hình kinh doanh tổng hợp kết hợp giữa dịch vụ sản xuất với chế biến; cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, kinh doanh thương mại, vv…, nhìn chung các HTX đã làm tốt các khâu dịch vụ đầu vào cho bà con nông dân như vật tư, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…và bao tiêu một phần sản phẩm đầu ra, tạo việc làm và thu nhập cho hộ xã viên, người lao động, điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp là các HTX DVNN Phù Nham, HTX Nghĩa An. Tuy nhiên, số HTX yếu kém trong nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao, một số HTX tồn tại hình thức, không tìm được phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Các HTX chế biến chè chiếm 20% trên tổng số HTX nông nghiệp. Các HTX chế biến chè năm nay gặp nhiều khó khăn do thiếu nguyên liệu sản xuất, sản lượng chè búp tươi chỉ đạt 60% so với vụ chè năm trước, giá nguyên liệu đầu vào cao đã phần nào ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của các đơn vị sản xuất chế biến chè.

Trong lĩnh vực công nghiệp – TTCN:

Các HTX công nghiệp – TTCN đã chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm việc làm cho người lao động. Các HTX khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng chiếm gần 30% tổng số HTX công nghiệp, các HTX khai thác khoáng sản gặp khó khăn về vốn, đầu ra sản phẩm

Các HTX chế biến gỗ tích cực tìm kiếm thị trường, một số HTX đã xây dựng lò sấy ván bóc khắc phục những ngày trời mưa không phơi được sản phẩm, mặt khác làm tăng giá trị sản phẩm, đó là các HTX chế biến gỗ rừng trồng của huyện Yên Bình, Lục Yên. HTX mây tre giang đan Toản Thắng (Lục Yên)… duy trì làm hàng thủ công tạo việc làm cho người lao động trong địa bàn.

Một số HTX đã có sự liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của cây quế, HTX Công Tâm (huyện Văn Yên) và HTX 6/12 Đào Thịnh (huyện Trấn Yên) đã liên kết đầu tư xưởng sản xuất tinh dầu quế công suất 15 tấn nguyên liệu/ngày với giá trị đầu tư hàng chục tỷ đồng.

 Trong lĩnh vực xây dựng:

 Các HTX xây dựng cũng gặp không ít khó khăn do cán bộ không có chuyên môn, xã viên chưa được đào tạo nghề, tự học tập lẫn nhau nên không nhận được các công trình của Nhà nước, chủ yếu nhận thầu công trình của các hộ dân, xây tường rào, nhận sửa chữa nhỏ.

Trong lĩnh vực vận tải:

Trong năm 2013 hoạt động của các HTX vận tải hành khách đảm bảo chạy an toàn, đúng luồng tuyến, giá dịch vụ đảm bảo đúng theo qui định, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Các HTX vận tải hàng hoá ổn định, HTX vận tải Yên Ninh đã thực hiện cả vận tải đường bộ và đường thuỷ, hoạt động vận tải đường thuỷ của HTX trên Hồ Thác Bà đạt hiệu quả cao hơn do có chân hàng ổn định, trọng tải hàng lớn, nguy cơ tai nạn giao thông ít hơn.

Trong lĩnh vực Thương mại:

Trong lĩnh vực này chủ yếu thu mua sản phẩm nông sản đã qua sơ chế như sắn lát khô, quế vỏ, ngô hạt; 1 số HTX tổ chức dịch vụ nhà hàng, ăn uống. Lĩnh vực này cũng gặp khó khăn về vốn, về kinh nghiệm thương trường .

Trong lĩnh vực tín dụng:

Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì, hoạt động có hiệu quả cao, an toàn, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất và kinh doanh của các thành viên. Các Quỹ tín dụng cơ sở đã chiếm được niềm tin của khách hàng cả về tiền gửi lẫn tiền cho vay, các Quỹ đều bảo toàn được vốn và kinh doanh có lãi, đáp ứng phần lớn nhu cầu sản xuất kinh doanh cho các thành viên. Hiện có 9 quỹ trên địa bàn thành phố, thị trấn & 8 quỹ tại địa bàn nông thôn. Các quỹ khu vực thành phố, thị trấn hỗ trợ vốn cho thành viên phát triển ngành nghề kinh doanh; các quỹ ở địa bàn nông thôn đã hỗ trợ vốn cho thành viên mua giống, vật tư nông nghiệp, phát triển trang trại, trồng rừng …

Cũng giống các ngân hàng, hoạt động của quỹ tín dụng năm nay gặp nhiều khó khăn do lãi suất liên tục điều chỉnh, khách hàng có uy tín không có nhu cầu vay, người muốn vay không đủ điều kiện. Hầu hết các quỹ chưa kết nạp được thành viên là pháp nhân.

          * Tình hình các doanh nghiệp thành viên Liên minh:

          Hiện có 95 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực chế biến, thương mại, kinh doanh tổng hợp …tham gia thành viên Liên minh. Vốn điều lệ của các doanh nghiệp thành viên đạt trên 400 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 4.000 lao động.

          Các Doanh nghiệp thành viên tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Một số Doanh nghiệp thành viên đã chủ động liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, tạo điều kiện ổn định đầu ra cho sản phẩm như Công ty Cổ phần Yên Thành huyện Yên Bình đã bao tiêu toàn bộ số lượng măng tre Bát Độ cho HTX DVNN Kiên Thành huyện Trấn Yên và sản phẩm ván bóc của HTX Hoa Lan và HTX DVTH  xã Mông Sơn huyện Yên Bình.

        Nhìn chung, trong năm 2013, các Doanh nghiệp thành viên của Liên minh HTX tỉnh ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên, người lao động.

* Về kết quả sản xuất kinh doanh :

Tổng doanh thu đến hết tháng 9 năm 2013 đạt hơn 500 tỷ đồng, nộp ngân sách tính đến hết tháng 9/2012 đạt trên 13 tỷ đồng. Tổng doanh thu cả năm ước đạt 720 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt 18 tỷ đồng.

          * Về hiệu quả xã hội:

Các HTX vẫn duy trì được việc làm thường xuyên cho trên 6.500 lao động với mức thu nhập bình quân 1.500.000 – 2.000.000đ/ng­ư­ời/tháng.

3. Đánh giá chung.

Nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy nội lực, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập cho xã viên và người lao động đồng thời có tích luỹ mở rộng sản xuất. Thành lập một số HTX trên địa bàn thực hiện thí điểm xã nông thôn mới, một số HTX nuôi cá trên Hồ Thác Bà, một số HTX đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

3.1. Những yếu kém, tồn tại của HTX.

Nội lực HTX nhìn chung còn yếu, quy mô dịch vụ nhỏ, thiếu ổn định, năng lực cạnh tranh yếu; nhiều HTX chưa có trụ sở làm việc, khá nhiều HTX chưa xử lý dứt điểm công nợ, một số HTX phát sinh nợ mới.

HTX còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, kinh nghiệm tham gia thị trường, sự gắn kết của xã viên với HTX ở một số nơi còn hạn chế. Việc liên kết hợp tác yếu; vốn điều lệ thấp; hạn chế trong việc huy động vốn và mở rộng quy mô hoạt động. Việc tiếp cận các tổ chức tín dụng của các HTX vẫn còn khó khăn; Xây dựng thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường còn hạn chế.

Các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ HTX thực hiện chậm, một số chính sách chưa được triển khai thực hiện, hiệu quả còn hạn chế. Quản lý nhà nước đối với HTX chưa được quan tâm đúng mức nhất là việc hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ KTTT hoạt động. Các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, củng cố, mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả kinh tế chưa cao.

3.2. Nguyên nhân.

Một số các cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT. Có nơi buông lỏng quản lý, có nơi can thiệp quá sâu vào hoạt động của HTX, đặc biệt là công tác tổ chức. Chưa chú trọng chỉ đạo sơ, tổng kết hàng năm.

Bộ máy quản lý nhà nước về HTX vẫn chưa được kiện toàn, điều kiện hoạt động của bộ máy quản lý HTX chuyên trách từ tỉnh đến huyện còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ ở khá nhiều HTX còn nhiều bất cập, hầu hết chưa đáp ứng nhiệm vụ. Một số bộ phận cán bộ xã viên vẫn còn tư tưởng ỷ nại, trông chờ vào bao cấp của nhà nước, chưa thực sự cố gắng vươn lên; hiệu quả SXKD và thu nhập của cán bộ quản lý HTX thấp không thu hút được cán bộ chuyên môn có năng lực về tham gia quản lý, điều hành HTX…

4. Bài học kinh nghiệm:

Nơi nào cán bộ HTX được đào tạo chuyên môn, quản lý thì hoạt động có nề nếp, tạo được uy tín với bạn hàng. Ở những nơi cán bộ không có trình độ, hay xảy ra mất đoàn kết, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn.

HTX phải bám sát chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương, tranh thủ được các lợi thế của địa phương thì phát triển tốt.

Địa phương nào, ngành nào quan tâm tạo điều kiện thì HTX ở khu vực đó, ngành đó phát triển.

Liên minh HTX tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ thành viên, đặc biệt là việc tiếp cận các chính sách của Nhà nước, các hoạt động liên doanh, liên kết mở rộng bạn hàng, đầu tư cơ sở vật chất tăng khả năng cạnh tranh.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH

1. Công tác tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức thực hiện các chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể.

Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Liên minh HTX tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, chủ động đề xuất, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể. Tích cực đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ HTX phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, giúp phong trào kinh tế tập thể phát triển.

          Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) do Ban Bí thư tổng kết.

          Báo cáo với Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến về công tác đại Hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV, Tỉnh uỷ cho ý kiến về công tác nhân sự Liên minh HTX tỉnh khoá IV, phân công lãnh đạo dự chỉ đạo Đại hội.

2. Công tác tuyên truyền phát triển KTTT:

     Liên minh  HTX tỉnh đã tổ chức nhiều nhiều hoạt động tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012, Kết luận số 56 của Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương về xây dựng nông thôn mới, về pháp luật có liên quan đến hoạt dộng sản xuất kinh doanh của đơn vị

   Tổ chức nhiều hoạt động trước, trong và sau đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV

Cập nhật thường xuyên hoạt động của Liên minh và các HTX, doanh nghiệp thành viên lên trang Website của Liên minh HTX tỉnh. Duy trì việc phát hành Bản tin Kinh tế hợp tác hàng tháng, phối hợp các cơ quan thông tin trong và ngoài tỉnh, trang Web của Liên minh đưa tin về hoạt động của các HTX và doanh nghiệp thành viên.

Hướng dẫn các HTX, Doanh nghiệp thành viên tham gia Chương trình hỗ trợ xây dựng và nâng cấp trang Website nhằm quảng bá hình ảnh và sản phẩm của đơn vị.

Phối hợp với Đảng bộ xã hướng dẫn thành lập một Chi bộ HTX, với Công đoàn huyện thành lập một tổ chức công đoàn cơ sở.

3. Triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

3.1. Công tác vận động phát triển HTX.

Tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ sáng lập viên hoàn thiện hồ sơ thành lập HTX, đăc biệt chú trọng các xã được lựa chọn thực hiện thí điểm và các xã đăng kí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015. Kết quả  thành lập mới 16 HTX, nâng tổng số lên 326 HTX.

Việc đăng ký kinh doanh HTX từ tháng 7/2013 (từ ngày Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực) đang gặp khó khăn do HTX không biết xây dựng Điều lệ theo Luật cũ hay luật mới; cơ quan đăng kí kinh doanh cũng lúng túng, Luật Hợp tác xã năm 2003 hết hiệu lực, Luật 2012 không có Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện.

3.2. Công tác đào tạo, bồi d­ưỡng

           Công tác đào tạo cán bộ HTX: Đã tổ chức 43 lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên HTX cho 2.527 lượt người tham gia. Với các nội dung học: Khởi sự doanh nghiệp; Chăm sóc khách hàng, phát huy lợi thế cạnh tranh; Kỹ thuật chế biến chè; Kỹ thuật chế biến gỗ; Kiểm tra, kiểm soát trong HTX; Lập kế hoạch kinh doanh; Quản lý tài chính; Nghiệp vụ quỹ TDND; Kế toán HTX; Triển khai các văn bản mới của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể: Kết luận 56-KL/TW, Nghị định 151/NĐ-CP; Luật HTX năm 2012. Các lớp học đã kết hợp vừa học lý thuyết vừa tổ chức cho học viên đi học tập thực tế tại các tỉnh thành trong nước.

Công tác đào tạo bồi dưỡng đã tiếp tục có những đổi mới, các nội dung học thiết thực dựa trên nhu cầu thực tế của các thành viên đã giúp nâng cao nhận thức và năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các HTX, xã viên, người lao động góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế tập thể của tỉnh nhà. Đặc biệt sau các khóa học và đi học tập kinh nghiệm về, một số HTX và Doanh nghiệp thành viên đã có sự liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của cây quế, ván bóc, măng tre Bát Độ …

          Công tác đào tạo tin học: Phòng đào tạo tin học thuộc Trung tâm tư vấn hỗ trợ của Liên minh đã phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã mở các lớpđào tạo tin học văn phòng cho các đối tượng là cán bộ xã, cán bộ HTX, cán bộ và giáo viên các trường trong khu vực vừa tăng thu nhập cho cán bộ vừa phổ cập tin học trong cộng đồng.

3.3. Hoạt động hỗ trợ

 * Quản lý nguồn vốn giải quyết việc làm (vốn 120):

  Liên minh HTX tỉnh Yên Bái hiện đang được giao quản lý hai nguồn với số tiền là 4,26 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Trung ương: 1,86 tỷ, địa phương: 2,4 tỷ đồng. Hiện có 21 dự án đang sử dụng vốn.

Trong năm 2013 đã giải ngân cho 02 dự án từ nguồn Trung ương với số tiền: 435 triệu đồng.

Nguồn vốn theo kênh của tỉnh đang khó giải ngân do các HTX không đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng chính sách: Hóa đơn mua thiết bị, hầu hết tài sản trên đất ở khu vực nông thôn không có giấy phép xây dựng, giá trị đất ở khu vực nông thôn giá trị thấp. Vừa qua Liên minh HTX tỉnh và Ngân hành Chính sách thống đã bàn giải pháp cho vay hộ xã viên vay thay bằng giải ngân cho HTX.

* Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh (Quỹ 471):

Năm 2013, được UBND tỉnh bổ sung 500 triệu cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nâng tổng số vốn điều lệ của Quỹ lên 1.460 triệu, đã đáp ứng thêm một phần nhu cầu của các thành viên. Hiện có 10 đơn vị đang sử dụng nguồn vốn với tổng số vốn quay vòng là 1.696 triệu đồng. Trong năm đã giải ngân cho 04 HTX với số vốn 645 triệu đồng

* Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của Trung ương (Quỹ 246):

Trong năm 2013 đã giúp HTX Hoàng Thắng thanh lý hợp đồng tín dụng vốn vay Quỹ 246 với số tiền: 175 triệu đồng.

Hiện còn 01 đơn vị đang sử dụng vốn là HTX vận tải Yên Ninh với số tiền: 375 triệu đồng.

* Tư vấn xây dựng dự án đầu tư:

Ngoài các dự án đầu tư vay của Quỹ hỗ trợ HTX của tỉnh, Liên minh HTX còn tư vấn, hướng dẫn cho các HTX xây dựng dự án đầu tư mở rộng sản xuất với số vốn lớn, tiếp cận với các ngân hàng thương mại.  

Tư vấn xây dựng Dự án cánh đồng mẫu lớn & ký hợp đồng lắp đặt máy sấy lúa giống cho HTX DVNN xã Phù Nham (Văn Chấn).

  Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu lao động đi làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

  3.4. Hoạt động xúc tiến thương mại

Trong năm 2013 công tác xúc tiến thương mại vẫn được duy trì, hoạt động có hiệu quả. Đã hỗ trợ và giới thiệu cho HTX Thanh niên Đồng Tâm tham gia hội chợ Thương mại Đồng Bằng Sông Hồng tại Thành phố Hải Phòng.

 Giới thiệu khách hàng tiêu thụ sản phẩm chè cho HTX Suối Giàng, HTX Hương Thắng; Sản phẩm tinh dầu Pơmu cho HTX mộc Hội CCB (Văn Chấn).

Tổ chức cho các HTX và doanh nghiệp thành viên tham Hội chợ triển làm các thành tựu kinh tế kĩ thuật các tỉnh khu vực Tây Bắc – Yên Bái 2013.

  3.5. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Phối hợp với các ngành giải quyết 03 đơn thư của 02 HTX về chính sách thuế và cấp mỏ khai thác tận thu khoáng sản Sau khi giải quyết các HTX đã hiểu rõ được về cơ chế, chính sách và đã thống nhất cao về việc giải quyết hợp tình, hợp lý.

Tư vấn, hướng dẫn cho một số HTX thực hiện kiểm toán nội bộ, qua hoạt động này đã giúp cho các HTX tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong qúa trình tổ chức và hoạt động, đặc biệt công tác hạch toán kế toán được chú trọng hơn

 Tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi Luật HTX 2003 với Quốc hội thông Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật HTX năm 2012 và Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Tham gia ý kiến vào dự thảo các chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2013 và giai đoạn 2013 – 2015.

4. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Triển khai các hoạt động tập huấn nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ quản lý HTX, kỹ năng tư vấn cho cán bộ Liên minh HTX, tập huấn các kiến thức thâm canh cây trồng và kỹ thuật chăn nuôi thú y, tuyên truyền về bình đẳng giới cho xã viên các HTX nông nghiệp vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai một số mô hình thí điểm cho các hộ nữ xã viên nghèo theo chương trình dự án do Trung tâm HTX Thụy Điển (We Effect) tài trợ năm 2013 với kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Khảo sát nhu cầu của người dân trên địa bàn để xây dựng dự án vận động tài trợ giai đoạn 2014 -2016.

Tổ chức cho cán bộ Liên minh tham gia nhiều lớp tập huấn, hội thảo về công tác đối ngoại; các HTX và doanh nghiệp thành viên tham gia các hội thảo về các thị trường nước ngoài tìm cơ hội giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

5. Công tác thi đua – khen thưởng:

Công tác Thi đua – Khen thưởng được Liên minh HTX tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai ngày càng đi vào nề nếp.

 Ngay đầu năm đã hướng dẫn các HTX và doanh nghiệp thành viên đăng kí giao ước thi đua năm 2013. Tổ chức sơ kết đợt thi đua ngắn ngày chào mừng Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV

Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2012: 1 cá nhân đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, cơ quan Liên minh HTX tỉnh được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh và Chính phủ, Liên minh HTX Việt Nam công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Liên minh HTX Việt Nam cho 01 cá nhân; tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 06 cá nhân, 23 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển HTX”

UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc cho 06 đơn vị, tặng Bằng khen cho 04 cá nhân. Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh công nhận danh hiệu Chiến sỹ TĐCS cho 09 cá nhân; 21 Lao động tiên tiến; tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 88 cá nhân đã có thành tích trong phong trào phát triển KTTT năm 2012.

6. Đánh giá những hạn chế, tồn tại trong tổ chức và hoạt động Liên minh HTX tỉnh.

Trong năm 2013, Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn bám sát Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và định hướng của Liên minh HTX Việt Nam triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ theo đạt được kết quả như trên, bên cạnh đó vẫn còn một số tòn tại hạn chế sau:

Các hoạt động tư vấn chủ yếu hướng dẫn xây dựng dự án vay các nguồn vốn do Liên minh HTX quản lý. Chưa giúp được các HTX xây chiến lược kinh doanh lâu dài. Chưa tạo được mối liên kết với các trường đào tạo có uy tín để thực hiện công tác đào tạo cán bộ cho HTX

Nguồn lực của Liên minh HTX tỉnh vẫn còn rất hạn chế, vốn Điều lệ của Quỹ hỗ trợ HTX của tỉnh chưa được cấp đủ.

Công tác phối hợp với một số ngành chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Việc vận động thành lập HTX thực hiện tiêu chí số 13 về nông thôn mới còn nhiều lúng túng.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

 

  Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2013, Liên minh HTX tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 như sau:

Công tác tuyên truyền: Phối hợp với các cấp, các ngành triển khai hướng dẫn các HTX làm thủ tục đăng kí lại theo Luật HTX 2012. Vận động, hướng dẫn thành lập mới từ 20 HTX trở lên, trọng tâm các xã đăng kí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015. Vận động, kết nạp thêm thành viên, luôn đảm bảo tỷ lệ trên 80%  HTX là thành viên Liên minh. Phối hợp cùng các ngành liên quan tuyên truyền vận động các HTX đóng BHXH, BHYT, BHTN cho thành viên và người lao động; đẩy mạnh công tác vận động thành lập tổ chức Đảng, Công đoàn trong các HTX.

Quản lý có hiệu quả các nguồn vốn được giao quản lý, tập trung hỗ trợ một số dự án lớn, tránh hỗ trợ dàn trải. Khảo sát kĩ nhu cầu đào tạo của các HTX để tổ chức các lớp đào tạo cán bộ thiết thực

Thực hiện tốt các chương trình phối hợp đã ký kết. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 22 của UBND tỉnh về việc củng cố các HTX yếu kém trên địa bàn

Đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại: tạo mối liên kết với Liên minh các tỉnh bạn, các ngành, các nhà khoa học, các công ty để tạo mối liên doanh, liên kết cho thành viên.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho  thành viên.

  Tổ chức tốt các phong trào thi đua của ngành và của tỉnh phát động.

   Tiếp tục xây dựng các dự án vận động tài trợ nhằm hỗ trợ thành viên 

Phần thứ ba

CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1.     Với tỉnh:

Đề nghị UBND tỉnh cấp đủ nguồn vốn điều lệ đã được phê duyệt cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đáp ứng một phần nhu cầu vay vốn của các HTX thành viên đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Đề nghị được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn Xúc tiến thương mại để tổ chức cho các HTX được tham gia các Hội chợ trong và ngoài tỉnh nhằm giúp các đơn vị có cơ hội được quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Có cơ chế chính sách ưu tiên cho HTX được tham gia các chương trình dự án phát triển kinh tế – xã hội của các tổ chức quốc tế như: Dự án xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển ngành nghề nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng.

          2. Với Liên minh HTX Việt Nam:

   Đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai một số chương trình nhằm hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh thông qua các dự án như Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm quốc gia nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập bước đầu góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống và bộ mặt nông thôn; Thực hiện xóa đói giảm nghèo, hiện đại hóa nông thôn.

          Tăng cường xúc tiến vận động các tổ chức phi chính phủ viện trợ cho khu vực kinh  tế tập thể.

  Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh Yên Bái và Liên minh HTX Việt Nam, để kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển./.

Nơi nhận:                                             – Liên minh HTX Việt Nam;
– VP Tỉnh uỷ;  
– VP UBND tỉnh;
– UBMTTQ tỉnh Yên Bái;
– Sở Kế hoạch & ĐT;
– Lưu VP.LMHTX tỉnh.                                                                                                             

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here