Các phòng ban

0
911

CÁC PHÒNG BAN ĐƠN VỊ

TT

Phòng, Ban, Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

I

Thường trực

 

 

1

Đỗ Nhân Đạo

Chủ tịch

0293.851.883

2

Phạm Ngọc Hữu

Phó chủ tịch

0293.856.859

II

Văn phòng

 

0293.853.032

1

Nguyễn Thùy Linh

Chánh văn phòng

2

Lê Ngọc Minh

Phó Chánh văn phòng

3

Lê Hải Hà

Chuyên viên

4

Lê Yên Ninh

Lái xe

5

Nguyễn Quang Vinh

Lái xe

6

Nguyễn Thị Kim Liên

Nhân viên

7

Vũ Mạnh Hùng

Bảo vệ

0293.501.201

III

Phòng nghiệp vụ – chính sách

 

0293.852.551

1

Đinh Văn Cường

Trưởng phòng

2

Nguyễn Lan Anh

Phó Trưởng phòng

3

Tào Thanh Sơn

Chuyên viên

4

Trần Thị Hà Xuyên

Chuyên viên

5

Vũ Thanh Nhã

Chuyên viên

6

Nguyễn Ngọc Quý

Chuyên viên

IV

Ban kiểm tra

 

0293.859.854

1

Trần Thị Tuyết Minh

Chuyên viên

V

Dự án

0293.856.860

1

Phạm Thị Phương Đông

Giám đốc

0293.851.122

2

Hà Thị Bình

Thư ký

       

TT

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

I

Trung tâm tư vấn hỗ trợ

 

0293.890.306

1

Nguyễn Đức Lâm

Giám đốc

0293.850.178

2

Nguyễn Thị Dịu

Kế toán

3

Nguyễn Thị Hồng Vân

Kế toán

kiêm thủ quỹ

4

Nguyễn Việt Dũng

Cán bộ

5

Trần Thế Tuấn

Cán bộ

6

Trần Mạnh Hùng

Cán bộ

7

Hà Đình Tuyên

Cán bộ

8

Nguyễn Thị Liên

Cán bộ

9

Nguyễn Thùy Dương

Cán bộ

II

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

 

0293.890.306

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here