HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

0
790

Sáng 11/8/2016, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 3 năm thực hiện Luật Hợp tác xã 2012 và triển khai Nghị quyết Đại hội V, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, với sự tham dự của đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyên Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ngành đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh và Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh khóa IV; đại diện các HTX, quỹ tín dụng nhân dân, doanh nghiệp thành viên tiêu biểu; lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, cán bộ đại diện Liên minh HTX tại các huyện, thị, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Liên minh HTX tỉnh và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Luật Hợp tác xã năm 2012 đã tiếp thu tối đa các quy định phù hợp của Luật Hợp tác xã năm 2003, xây dựng khung pháp luật phù hợp với bản chất của tổ chức hợp tác xã trên cơ sở hệ thống pháp luật hiện hành, tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã hoạt động và phát triển một cách tự chủ, bền vững.

Qua 3 năm thực hiện Luật, mặc dù Kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các HTX phải đối mặt với không ít khó khăn do các văn bản hướng dẫn chậm được ban hành, nhiều HTX không đủ điều kiện tổ chức lại hoạt động…Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái vẫn đạt được một số kết quả nhất định, khẳng định được vị trí, vai trò của Kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà. Tới 30/6/2016, toàn tỉnh có 175 đơn vị hoạt động đảm bảo đúng quy định của Luật HTX năm 2012, chiếm 96,6% các HTX đang hoạt động trên địa bàn. Các mô hình HTX kiểu mới đã bước đầu hình thành, dần thay thế những mô hình HTX kiểu cũ, nhiều HTX hoạt động hiệu quả, phát huy tốt những lợi thế của địa phương, vận dụng hiệu quả những điểm mới của Luật HTX để tăng cường nội lực, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy được vai trò tiên phong trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Năm 2015, doanh thu của các HTX đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 13,3%; nộp Ngân sách đạt 26 tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2014; 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu của các HTX đạt gần 800 tỷ đồng, nộp ngân sách 12,87 tỷ đồng, tăng 34,06% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, vẫn còn 143 HTX chưa tiến hành các bước tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012; trong đó, trên 90% HTX đã ngừng hoạt động, tập trung ở các HTX nông nghiệp chuyển đổi theo Luật HTX 1996 không còn bộ máy quản lý, tài sản, dây dưa công nợ; các HTX dịch vụ điện sau khi bàn giao hệ thống lưới điện cho ngành điện quản lý, không xác định được phương án kinh doanh.

Tại Hội nghị, đại biểu một số sở, ngành, đơn vị thành viên Liên minh HTX tỉnh đã tham luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thi hành Luật Hợp tác xã, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn để công tác quản lý, triển khai thực hiện, tiến hành tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 đạt hiệu quả cao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể tỉnh và Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các ngành, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo, làm tốt một số nhiệm vụ:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Hợp tác xã 2012, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, đặc biệt là Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư; Chú trọng hướng dẫn các Hợp tác xã tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Đối với các Hợp tác xã yếu kém không còn khả năng củng cố, đã ngừng hoạt động kéo dài trên 12 tháng, thì kiên quyết giải thể hoặc thông báo xoá tên không công nhận là mô hình HTX. Tham mưu cho tỉnh Ban hành chính sách hỗ trợ, ưu đãi hợp tác xã theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020 và văn bản chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Liên minh HTX tỉnh – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể tỉnh cần nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về Kinh tế tập thể, phù hợp với chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V; Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn các Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển Hợp tác xã; Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hợp tác xã, các hoạt động xúc tiến thương mại, liên doanh, liên kết; Đặc biệt quan tâm công tác liên doanh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ giữa các Hợp tác xã với nhau và giữa các Hợp tác xã, doanh nghiệp với các loại hình kinh tế khác; Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố có phương án xử lý các Hợp tác xã không có khả năng tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012.

Về dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao với kết quả mà khu vực Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đã đạt được, đồng tình với các ý kiến tham luận tại Hội nghị, để khu vực Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ cho khu vực Kinh tế tập thể, đề nghị Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh bám sát Nghị quyết Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết để xây dựng kế hoạch, Chương trình làm việc phù hợp với tình hình địa phương.

Với những kết quả đã đạt được cùng sự chỉ đạo sát sao, trọng tâm của Trung ương và của tỉnh, hy vọng rằng những khó khăn, vướng mắc của khu vực Kinh tế tập thể tỉnh nhà sẽ dần được tháo gỡ, góp phần hiệu quả vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

 báo cáo tình hình thực hiện Luật HTX 2012

 

Các đại biểu về dự Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Luật HTX 2012

 

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam dự Hội nghị

 

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tới dự Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị

 

Đại diện các HTX thành viên Liên minh HTX tỉnh tham luận tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

 


Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó chủ Tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

và tặng hoa cho các đồng chí thôi tham gia thành viên Ban chỉ đạo KTTT.

 

Các đại biểu trao đổi với lãnh đạo tỉnh bên lề Hội nghị

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here