LIÊN MINH HTX 7 TỈNH TÂY BẮC: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN VÀ TỔNG KẾT CÔNG THI ĐUA LẦN THỨ XII NĂM 2023

0
279

Sáng 30/11/2023, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ, Cụm thi đua các tỉnh Tây Bắc của Liên minh HTX Việt Nam gồm Liên minh HTX 07 tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên tổ chức Hội nghị giao ban Cụm Thi đua Liên minh HTX các tỉnh Tây Bắc lần thứ XII. Năm 2023, Cụm trưởng: Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ; Cụm phó: Liên minh HTX tỉnh Lào Cai.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – UV BTV Liên minh HTX Việt Nam – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái; Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng – UV BCH Liên minh HTX  Việt Nam – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ; Đồng chí Trương Mạnh Hùng – UV BCH Liên minh HTX tỉnh Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lào Cai; Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên minh HTX và đại diện lãnh đạo, cán bộ Liên minh HTX 07 tỉnh Tây Bắc.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị giao ban Cụm Thi đua các tỉnh Tây Bắc năm 2023 đã Tổng kết tình hình Kinh tế tập thể, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024; đồng thời tập trung đánh giá công tác đẩy mạnh phối hợp hỗ trợ các HTX liên kết quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Cụm thi đua 7 tỉnh Tây Bắc và các ý kiến tham gia tham luận từ lãnh đạo Liên minh HTX 7 tỉnh Tây Bắc.

Tính đến cuối năm 2023, Cụm Tây Bắc thành lập mới 784 Tổ hợp tác (THT), nâng tổng số THT của 7 tỉnh lên 11.084 THT, thu hút 91.411 thành viên tham gia, trong đó THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm gần 70%; doanh thu bình quân THT ước đạt 236,8 triệu đồng/THT/năm; Lợi nhuận bình quân ước đạt 43,7 triệu đồng/THT/năm. Về HTX, Liên minh HTX 7 tỉnh Tây Bắc đã tuyên truyền vận động thành lập mới 364 HTX (trung bình thành lập mới đạt 52 HTX/tỉnh/năm), nâng tổng số HTX của trong Cụm đạt 4.169 HTX với tổng số 215.203 thành viên; Doanh thu bình quân các HTX trong Cụm đạt 1.637 triệu đồng/HTX/năm; Lợi nhuận bình quân các HTX trong Cụm đạt 177 triệu đồng/HTX/năm; Tạo việc làm cho 78.282 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân đạt 51,3 triệu đồng/người/năm. Hoạt động của các HTX trong Cụm phát triển theo hướng sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Công tác tuyên truyền về KTTT, HTX trong Cụm đã được đặc biệt chú trọng, Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm đã phát hành 26 số Bản tinh Kinh tế tập thể; xây dựng 65 phóng sự truyền hình, 134 bài báo được đăng trên các trang báo, đài của tỉnh; đăng tải 1.371 tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Liên minh HTX các tỉnh. Thông qua đó, trên địa bàn 7 tỉnh trong Cụm các HTX hoạt động ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, có nhiều sản phẩm HTX đã được chế biến, hình thức bao bì, nhãn mác ngày đa dạng, sản phẩm chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn OCOP tạo sự lan tỏa cho phong trào KTTT, HTX khu vực Tây Bắc và trong cả nước.

Trong năm, Liên minh HTX các tỉnh Tây Bắc đã tích cực phối hợp với cấp, các ngành của tỉnh vận động, thu hút nguồn lực hỗ trợ các HTX trong xây dựng mô hình, phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại…; Phối hợp với các đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam tổ chức các nội dung hỗ trợ, các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân, cán bộ Liên minh HTX tỉnh. Kết quả năm 2023 tổ chức được 56 khóa với 4.752 lượt người tham gia; Các Quỹ do Liên minh HTX các tỉnh quản lý đã giải ngân cho 135 lượt dự án vay vốn ưu đãi cho các HTX, THT với tổng số tiền đạt 62.375 triệu đồng; Riêng Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đã giải ngân 120 dự án số tiền 61.175 triệu đồng. Qua các chương trình hỗ trợ, tập huấn, bồi dưỡng các HTX từng bước được nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng trong điều hành phát triển sản xuất kinh doanh giúp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, xây dựng sản phẩm OCOP.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX 7 tỉnh Tây Bắc cũng đã tập trung thảo luận, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong phong trào phát triển KTTT, HTX trên địa bàn của các tỉnh khu vực Tây Bắc. Đồng thời, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Cụm 7 tỉnh Tây Bắc và trong thời gian tới; Một số đại biểu kiến nghị với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam với vai trò và trách nhiệm của mình, đề nghị đồng chí có ý kiến với Liên minh HTX Việt Nam sớm thực hiện ủy thác vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Trung ương cho Quỹ địa phương, để giải quyết nhanh gọn và hiệu quả hơn cho các HTX, nhất là cần được giải quyết vốn vay lưu động; sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý và giải ngân nguồn vốn này cho các Quỹ địa phương, nhất là sớm ban hành Quy chế cho vay theo Nghị định 45 của Chính phủ. Đồng thười kiến nghị Liên minh HTX Việt Nam hằng năm cần tổ chức các khóa tập huấn về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Thi đua, Khen thưởng thuộc Liên minh HTX cấp tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã ghi nhận và biểu dương những kết quả phát triển KTTT, HTX của 7 tỉnh Tây Bắc đã đạt được trong năm 2023. Điển hình là hoạt động sản xuất của các HTX tiếp tục được duy trì ổn định, quy mô sản xuất của các HTX ngày được tăng lên; Nhiều mô hình HTX có cách làm hay, hoạt động có hiệu quả, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị ổn định có hướng phát triển bền vững. Trong đó có sự đóng góp rất lớn của Liên minh HTX các tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động, định hướng và dẫn dắt các HTX, THT hoạt động đảm bảo đúng Luật, đúng tôn chỉ, mục đích của loại hình Kinh tế tập thể; Sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tư vấn và hỗ trợ hiệu quả cho các HTX, THT của vùng; Sự tích cực tham mưu, đeo bám đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong ban hành, xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, HTX; Cũng như khai thác và phối hợp tốt trong thực hiện triển khai các chương trình hỗ trợ từ các ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh HTX Việt nam, các bộ, ngành và tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ HTX phát triển. Đồng thời đồng chí cũng đã nghiêm túc tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu đối với Liên minh HTX Việt Nam và sẽ có ý kiến với Ban Thường vụ, Thường trực liên minh HTX Việt Nam tại kỳ họp gần nhất.

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – UV BTV Liên minh HTX Việt Nam – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được khu vực KTTT, HTX các tỉnh Tây Bắc còn rất nhiều khó khăn. Còn có những HTX hoạt động còn yếu, quy mô sản xuất nhỏ, chưa có nhiều sản phẩm chế biến sâu và có giá trị cao; Chưa phát huy hết được vai trò, bản chất của HTX trong tình hình mới. Ở một số tỉnh địa bàn phân bố HTX rộng, giao thông đi lại khó khăn, nhất là địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi nên việc kết nối thường xuyên giữa Liên minh HTX tỉnh và các HTX còn nhiều khó khăn.

Kết thúc hội nghị Liên minh HTX các tỉnh Tây Bắc thống nhất cao với các nội dung triển khai tại hội nghị; đồng thời Hội nghị thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể: Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ, HTX DVNN và điện năng Vĩnh Lại (tỉnh Phú Thọ) và HTX dịch vụ tổng hợp Thắng Lợi (tỉnh Yên Bái); Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho 05 tập thể: Liên minh HTX tỉnh Lai Châu, HTX dịch vụ nông nghiệp Mường Tấc (tỉnh Sơn La), HTX NN Hảo Anh (tỉnh Lào Cai), HTX SX VLXD Hà Nam Bình (tỉnh Điện Biên), HTX đa ngành nghề Tâm Cương Tân Minh (tỉnh Hòa Bình). Hội nghị đã ký giao ước thi đua năm 2024 và trao Cờ luân lưu Cụm trưởng Cụm Thi đua Liên minh HTX các tỉnh Tây Bắc lần thứ XIII, năm 2024 cho Liên minh HTX tỉnh Lào Cai, Cụm phó Liên minh HTX tỉnh Lai Châu./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here