Liên minh hợp tác xã tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy hỗ trợ các hộ thóat nghèo

121

Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái năm 2019, Liên minh hợp tác xã được Tỉnh giao tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 50 hộ thoát nghèo tại 9 xã thuộc các huyện trong tỉnh.

Ngay những tháng đầu năm 2019, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã làm việc với Đảng ủy, chính quyền địa phương 9 xã lựa chọn 63 hộ nghèo để tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền hướng dẫn, định hướng sản xuất kinh doanh để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống tiến tới thoát nghèo bền vững.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ các hộ thoát nghèo, ngày 07/9/2019, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã hỗ trợ 350 con gà giống cho 07 hộ nghèo tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên.

Đồng chí Vũ Thanh Nhã – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng phòng Nghiệp vụ – chính sách Liên minh hợp tác xã tỉnh giao gà giống cho các hộ nghèo.

Tại buổi nhận gà giống, các hộ nghèo được hỗ trợ rất phấn khởi trước sự quan tâm, giúp đỡ của Liên minh hợp tác xã tỉnh và quyết tâm chăm sóc đàn gà phát triển tốt.

Một số hình ảnh hộ nghèo xã Viễn Sơn nhận gà giống: