Ban hành Quy định loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất theo lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2020

782

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 kèm theo Quy định loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất theo lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2020.

Diện mạo NTM ở xã Quy Mông thay đổi rõ nét (ảnh minh họa)

Theo đó, Quy định cụ thể loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất theo lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, với nội dung sau:

Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020 là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đáp ứng đủ các tiêu chí tại mục I và II) và đạt thêm một trong các tiêu chí tại mục III của Điều này:

  1. Đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
  2. Đạt chuẩn các tiêu chí tại Điều 1 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ sau:
TT Nhóm tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu

đánh giá

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá
1

Tiêu chí Sản xuất – Thu nhập – Hộ nghèo

a Sản xuất – Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu Đạt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
– Có ít nhất 02 Hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả Đạt
b Thu nhập Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. ≥1,5 lần Cục Thống kê tỉnh
c Hộ nghèo Không có hộ nghèo (Trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo). Đạt Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
2 Tiêu chí giáo dục – Y tế – Văn hóa
a Giáo dục – Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo ≥ 90% Sở Giáo dục và Đào tạo
– Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 100%
– Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học; Số trẻ em còn lại đều đang học các lớp tiểu học ≥95%
– Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp. ≥95%
b Y tế – Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Đạt Sở Y tế
– Dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe ≥65%
– Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ≥95%
c Văn hóa – Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Đạt

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
– Mỗi thôn, bản có ít nhất 01 đội hoặc câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả Đạt
3 Tiêu chí Môi trường
Môi trường – Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định

– Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp

≥90%

 

≥50%

Sở Tài nguyên và Môi trường
– Số tuyến đường xã, thôn, bản có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến ≥60%
– Xã có mô hình bảo vệ môi trường (HTX, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ, xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng. Đạt
– Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường ≥90% Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
– Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững 100% Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Tiêu chí An ninh trật tự – Hành chính công
a An ninh

trật tự

Trong 3 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã: không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm. Đạt Công an tỉnh
b Hành chính công Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo có hiệu quả; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả. Đạt

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

III. Đạt thêm một trong các tiêu chí nổi trội nhất theo lĩnh vực sau:

  1. Tiêu chí về Sản xuất: Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất về Sản xuất cần đáp ứng thêm các nội dung sau:

– Củng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

– Trên địa bàn xã có dự án, mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm.

  1. Về văn hóa: Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất về Văn hóa cần đáp ứng thêm các nội dung sau:

– Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn; tổ chức các lễ hội truyền thống phù hợp với quy định của Nhà nước và phong tục, tập quán của địa phương.

– 100% số thôn, bản trên địa bàn xã đạt và vượt chuẩn văn hóa theo quy định.

  1. Về giáo dục: Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất về Giáo dục cần đáp ứng thêm các nội dung sau:

– Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 95% trở lên.

– Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 97% trở lên.

  1. Về Du lịch: Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất về Du lịch cần đáp ứng thêm các nội dung sau:

– Có tài nguyên du lịch, có mô hình phát triển du lịch gắn với cộng đồng và có sự tham gia của cộng đồng dân cư.

– Có kết cấu hạ tầng đảm bảo kết nối các điểm du lịch, có các dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch, 100 % các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch có niêm yết giá; số điện thoại đường dây nóng của ngành du lịch.

– Có ít nhất 01 sản phẩm hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch.

– Có các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên du lịch.

  1. Về Môi trường: Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất về Môi trường cần đáp ứng thêm các nội dung sau:

– Có từ 70 % trở lên số tuyến đường xã, thôn, bản có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến.

– Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân.

– Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ dân xanh – sạch – đẹp.

  1. Về An ninh trật tự:Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất về An ninh trật tự cần đáp ứng thêm các nội dung sau: Có 100% số thôn (bản) có mô hình bảo vệ an ninh trật tự và hoạt động hiệu quả.
  2. Về Hành chính công:Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất về Hành chính công cần đáp ứng thêm các nội dung sau: Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính đạt ≥ 98%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trước và đúng hạn đạt ≥ 99%.