Các HTX cần xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường

108

PTĐT – Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức ngày 20/12, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh nhấn mạnh: Các HTX cần xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường, khắc phục tình trạng sản xuất, kinh doanh mang tính tự phát.

Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 436 HTX đang hoạt động, trong đó có 317 HTX nông nghiệp, 41 HTX tiểu thủ công nghiệp, 39 Quỹ tín dụng nhân dân và 39 HTX khác trong các lĩnh vực điện năng, giao thông vận tải, thương mại, môi trường, xây dựng. Tổng nguồn vốn hoạt động của các HTX đạt trên 4.900 tỷ đồng, doanh thu bình quân 1 HTX đạt 2,4 tỷ đồng; giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 6.000 người với thu nhập đạt 3,05 triệu đồng/người/tháng. Sau khi chuyển đổi sang Luật HTX năm 2012, các HTX hoạt động ngày càng đa dạng, phát huy được giá trị, vai trò, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp có sự chuyển biến mạnh mẽ, nhiều mô hình mới được hình thành, quy mô sản xuất hàng hóa, chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ hợp tác (THT) cũng góp phần quan trọng trong khu vực kinh tế tập thể (KTTT) với 1.353 THT đang hoạt động, với trên 6.600 thành viên tham gia. Doanh thu bình quân 1 THT đạt gần 550 triệu đồng, lợi nhuận đạt gần 50 triệu đồng. Công tác tuyên truyền, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho HTX, THT được Liên minh HTX tỉnh chú trọng như: Giao và cho thuê đất; thành lập mới, xây dựng trụ sở; xúc tiến thương mại… từ đó góp phần tạo điều kiện cho các HTX, THT tiếp cận thị trường, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao những đóng góp của Liên minh HTX tỉnh và các HTX, THT vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như: Việc xây dựng và nhân rộng mô hình HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 chuyển biến chậm, chưa có HTX làm điểm; số HTX có thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, tem truy xuất nguồn gốc chưa nhiều; một số HTX còn thụ động trông chờ vào chính sách hỗ trợ của nhà nước; các HTX chưa quan tâm đến mở rộng thị trường…

Đồng chí yêu cầu, Liên minh HTX tỉnh và các HTX thành viên cần triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể đã được UBND tỉnh ban hành đến năm 2020. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phấn đấu mỗi HTX thực hiện ít nhất 1 sản phẩm tham gia vào chương trình OCOP. Hướng dẫn, chỉ đạo giải thể, hỗ trợ các HTX theo các chính sách phát triển kinh tế tập thể của trung ương, của tỉnh. Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường, khắc phục tình trạng sản xuất, kinh doanh mang tính tự phát, thiếu liên kết; phát triển các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương, ưu tiên cây, con chủ lực của tỉnh. Đa dạng hóa các HTX trong đó ưu tiên hình thành HTX phát triển theo chuỗi liên kết sản phẩm. Đổi mới nội dung tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức của thành viên và cộng đồng về phát triển kinh tế tập thể bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng sát với thực tế.
Tại hội nghị, Liên minh HTX tỉnh đã kết nạp 17 HTX vào thành viên chính thức của Liên minh HTX tỉnh; 3 tập thể đã được nhận Cờ thi đua của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh; 6 tập thể và 8 cá nhân được nhận giấy khen của Liên minh HTX tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2019.

​​​​​​​Nguồn: baophutho.vn