Chỉ thị của Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô -rô – na (nCoV) gây ra.

121

Xem chi tiết tại đây: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Yên Bái về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na gây ra_ct33