Hội nghị giao ước Thi đua Khối các Hội có tính chất đặc thù

263

Ngày 26/6/2020, tại Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, Khối giao ước Thi đua Khối các Hội hoạt động có tính chất đặc thù tổ chức buổi Sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ về công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng – Phó trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo về công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Thông qua Dự thảo Quy chế Tổ chức & hoạt động của Khối; Bảng đăng kí chấm điểm các Tiêu chuẩn Thi đua; Thảo luận và thống nhất các nội dung của Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Phóng – Phó trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đánh giá cao công tác tổ chức, triển khai các hoạt động Thi đua của 11 cơ quan, đơn vị trong Khối đã đóng góp tích cực vào hoạt động và thành tích chung của tỉnh.

Hội nghị cũng đã bỏ phiếu tín nhiệm, suy tôn đề nghị UBND tỉnh xét tặng Cờ Thi đua xuất sắc giai đoạn 2016 – 2019 cho Liên minh hợp tác xã tỉnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: