Lục Yên: 3 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh

37

YênBái – Năm 2020, huyện Lục Yên có 3 sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Thái Sơn, xã Tân Lĩnh được đánh giá, xếp hạng đạt 3 sao cấp tỉnh.

Dầu lạc đỏ - sản phẩm OCOP Lục Yên tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh.
Dầu lạc đỏ – sản phẩm OCOP Lục Yên tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh.
Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), trên địa bàn huyện Lục Yên đã có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của các hợp tác xã được phát triển theo hàng hóa như: cam Lục Yên, dầu lạc đỏ, dầu lạc trắng, dầu đậu tương, lạc nhân ri; xúc xích thỏ, măng mai khô nấu ngay…
Năm 2020, với sự nỗ lực của các hợp tác xã, toàn huyện có 3 sản phẩm của Hợp tác xã (HTX) Thái Sơn được được công nhận đạt 3 sao cấp tỉnh gồm: dầu lạc trắng, dầu lạc đỏ, lạc nhân ri. Các sản phẩm được đánh xếp hạng 3 sao là cơ hội để HTX đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm từng bước đáp ứng thị trường tiêu thụ.
Năm 2021, huyện Lục Yên xây dựng kế hoạch để tiếp tục phát triển thêm một số sản phẩm nông nghiệp mới theo Chương trình OCOP.