Viện kinh tế hợp tác –Liên minh HTX Việt Nam khảo sát, tập huấn để hỗ trợ xây dựng mô hình chuỗi giá trị sản phẩm Quế cho HTX nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

33

  Ngày 01/10/2020, Viện Kinh tế hợp tác thuộc Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức buổi tập huấn nâng cao tay nghề cho thành viên HTX dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm (HTX Công Tâm) trong sản xuất các sản phẩm từ Quế. Hoạt động này nằm trong chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực địa phương của Viện Kinh tế hợp tác thuộc Liên minh HTX Việt Nam.  Bên cạnh đó, các thành viên của HTX Công Tâm đã được Viện Kinh tế hợp tác thông qua thuyết minh dự án và trao đổi một số nội dung HTX cần phối hợp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình chuỗi giá trị sản phẩm Quế.

Hoạt động của Viện Kinh tế hợp tác- Liên minh HTX Việt nam tại HTX DVTH Công Tâm

Ông Trần Văn Kiên, Giám đốc HTX dịch vụ tổng hợp Công Tâm đã cảm ơn Liêm minh HTX Việt Nam, Viện Kinh tế hợp tác, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện giúp đỡ cho HTX được hỗ trợ, đầu tư vào hệ thống nghiền bột, lá quế với mục đích tăng giá trị sản phẩm từ cây quế phục vụ xuất khẩu làm thức ăn gia súc và làm bột hương cung cấp cho nhu cầu trong nước, giúp cho HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm Quế chủ lực của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái./.

Một số hình ảnh