Gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2021

44

(Xem chi tiết tại đây) Nghị định số 52/2021/NĐ – CP ngày 19/4/2021 của chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.