Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 99 của Liên minh Hợp tác xã quốc tế và lần thứ 27 của Liên Hợp quốc (Thứ 7 ngày 03 tháng 7 năm 2021)

203

Ngày 25/6, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường đã ký văn bản số 395/LMHTXVN-TTTT gửi Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố; các Ban, Đơn vị trực thuộc về việc Kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế năm 2021.

Ngày Hợp tác xã quốc tế năm 2021 (03/7/2021)

 

Theo đó, kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế năm 2021 (ngày 03/7/2021) diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã Quốc tế gửi tới toàn thể cán bộ, thành viên và người lao động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã toàn thế giới Thông điệp hết sức ý nghĩa: “Cùng nhau xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn”.

Thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc, khiến chúng ta tự hào khi được làm việc và cống hiến cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Với bản chất và nguyên tắc riêng có, với tôn chỉ, mục đích vì con người, lấy con người làm trung tâm, các hợp tác xã trên thế giới đã và đang thể hiện rõ vai trò, sức mạnh của tập thể, của cộng đồng gắn kết, tạo ra năng lực chống chịu tốt hơn trong thời kỳ khủng hoảng cũng như việc thúc đẩy tái thiết hậu đại dịch, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn, phát triển bền vững và đem lại ấm no, hạnh phúc và công bằng cho tất cả mọi người.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sao gửi toàn văn nội dung Thông điệp trên và yêu cầu Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc:

1. Tổ chức, phối hợp tuyên truyền sâu rộng với các hình thức đa dạng, phong phú tới các cấp, các ngành, cán bộ, thành viên và người lao động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, các tầng lớp nhân dân về nội dung Thông điệp trên; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình hợp tác xã sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đóng góp tích cực cho cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đất nước cũng như vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX.

2. Trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tùy tình hình thực tế, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc tổ chức hoạt động kỷ niệm cho phù hợp hoặc có thể kết hợp tổ chức với các hoạt động như: sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; hội nghị hợp tác xã điển hình tiên tiến; các hội thảo, hội nghị; hoạt động văn hóa, thể thao… (lưu ý: phải có biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

3. Treo băng rôn và chỉ đạo các đơn vị thành viên treo băng rôn tại trụ sở cơ quan, đơn vị với nội dung:

CHÀO MỪNG NGÀY HỢP TÁC XÃ QUỐC TẾ – 03/7/2021
“CÙNG NHAU XÂY DỰNG LẠI MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN”

Cổng Thông tin điện tử VCA xin giới thiệu toàn văn Thông điệp của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế năm 2021:

Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam