Liên minh HTX Việt Nam đẩy mạnh triển khai 3 Đề án thực hiện trong năm 2019

706

        Thường trực Liên minh HTX Việt Nam vừa ban hành Thông báo số 21/ TB-LMHTXVN ngày 20/2/2019 về việc xây dựng Đề án tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019, Đề án tổ chức Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Đề án tổ chức Lễ biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tại Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX năm 2018

     Ngày 19/2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã làm việc với các ban, đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam để triển khai Đề án tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019, Đề án tổ chức     Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Đề án tổ chức Lễ biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc.

        Đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các đơn vị trong phối hợp triển khai công việc chuẩn bị tổ chức các sự kiện, Chủ tịch nhấn mạnh đây là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng tác động tới nhận thức của xã hội về sự phát triển của khu vực kinh tế hợp tác, HTX cũng như vai trò của Liên minh HTX Việt Nam đóng góp của quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Liên minh HTX Việt Nam tập trung, huy động mọi nguồn lực của hệ thống và xã hội hóa để tổ chức thành công các sự kiện này.

        Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo xây dựng các Đề án thành phần, cụ thể: Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư xây dựng Đề án tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019. Ban Hợp tác quốc tế xây dựng Đề án tổ chức Diễn đàn pháp lý Liên mỉnh HTX quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền xây dựng Đề án tổ chức Lễ biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc. Các Đề án trình Thường trực trong ngày 22/2/2019,

        Đối với việc xây dựng Đề án tổng thể, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường giao Ban Hợp tác quốc tế tổng hợp, xây dựng Đề án tổng thể và Tờ trình Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX Trung ương cho phép Liên minh HTX Việt Nam thay mặt Ban Chỉ đạo chủ trì tổ chức các sự kiện theo Đề án trình Phó Thủ tướng, hoàn thành trước ngày 26/2/2019.

        Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư gửi công văn đề nghị UBND Tp.HCM phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị của Tp.HCM để triển khai thực hiện Đề án tổng thể đã được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phê duyệt, dự kiến trong khoảng 15 đến 20/3.

        Thường trực Liên minh HTX Việt Nam cũng giao Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường xây dựng kịch bản chi tiết cho mỗi hoạt động trong thời gian diễn ra Hội chợ Xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019.

        Ban Hợp tác quốc tế làm việc với Liên minh HTX quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương thống nhất nội dung, thời gian và chương trình của Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bảo đảm phù hợp với thời gian và chương trình tổng thể các sự kiện.

        Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai các hoạt động truyền thông trước, trong và sau các sự kiện, đặc biệt là Lễ biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc.

Nguồn: Thời báo kinh doanh