7 tháng năm 2022: Cấp chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 192 doanh nghiệp

0
185

CTTĐT – 7 tháng năm 2022, tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 24 dự án; cấp chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 192 doanh nghiệp.

Toàn tỉnh hiện có 2.845 doanh nghiệp

 

 

Tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Duy trì tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân” và phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”.

 

 

Trong 7 tháng năm 2022, đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 24 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 6.275,9 tỷ đồng; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án. Cấp chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 192 doanh nghiệp, bằng 64% kế hoạch, bằng cùng kỳ năm 2021. Thành lập mới 53 hợp tác xã, bằng 66,3% kế hoạch; 387 tổ hợp tác, bằng 129% kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 2.845 doanh nghiệp, 619 hợp tác xã, 6.030 tổ hợp tác. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh, trong 7 tháng UBND tỉnh đã cấp 28 quyết định hỗ trợ kinh phí thành lập mới cho 28 hợp tác xã với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 500 triệu đồng.

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái